1 Advent

St. Eugenia Catholic Church First Sunday in Advent Dec 3, 2023 P. Klaus Dietz S.J. Dear sisters and brothers, Advent is a very special time. The darkness and snow in Sweden invite us to sit in our home, to light candles and to listen to music. For us Christians, it’s a time of expectation and […]

Continue reading

Den nersölade dräkten

1 Advent B-2023, S:ta Eugenia Jes 63:16b-17; 64:1-8; Mark 11:1-10 En annan adventserfarenhet Hur går det ihop, det som många förknippar med adventstiden och det beska budskap som kyrkan ger oss att begrunda för samma tid? Där råder nog en egendomlig spänning. Med adventstiden börjar glöggsaligheten, som ska värma oss. Vi firar Lucia och tänder […]

Continue reading

De oförståndiga och kloka flickorna

32 sö (A) Matt 25: 1-13 p. Klaus P. Dietz S.J. S:ta Eugenia Katolska Kyrka Vid slutet av kyrkoåret hör vi texter som talar om det som ska komma: om vårt livs och hela världens slut och om vårt ansvar när vi en gång står inför Guds domstol. I dag berättar Jesus för oss en […]

Continue reading

Det viktigaste budet i lagen

Mästare, v30 sö (A) Matt 22:34-40 S:ta Eugenia, 2023 10 29 kl 11.00 p. Klaus Dietz S.J. En laglärd frågade Jesus: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade omedelbart: ”Kärleken”! Om någon frågade mig: Vad är den främsta lagen i Sveriges rikes lag? Då skulle jag vara svarslös. Faktiskt sökte jag i […]

Continue reading

P. Mikael Schink S.J. Allhelgonadagen 2023-11-01, S:ta Eugenia katolska församling, Stockholm Matt 5:1–12 + Kära bröder och systrar i Kristus, Alla helgons högtid är en mycket gammal, kristen fest. Den har förmodligen sitt ursprung i att i och med att antalet martyrer och helgon i den tidiga Kyrkan växte blev det i praktiken omöjligt att […]

Continue reading

Allhelgonadagen

Allhelgonadagen 2023 Helgonen som gudsmysteriets grammatik Den troende lever medvetet av kontakten med Gud, Ja, längtar efter att få kontakt med Gud. Hon eller han klarar sig inte utan denna kontakt som förmedlas på många sätt. Kontakt är liv, eftersom kontakt är relation. Och relation är det första, det som allting börjat med; inte bara […]

Continue reading

Barmhärtighet

25 sö (A) 2023 09 24 Bromma (9.30) Matt 20:1-16 När eleverna pratar om sin fröken eller sin magister har de olika bedömningar: läraren kan mycket, är sträng, snäll, är rolig, klok osv. Det som tycks vara det viktigaste är väl att han eller hon är rättvis. Läraren ska inte ha några favoriter när betygen […]

Continue reading

FÖRLÅTELSE

24 söndagen (A) 17 september 2023 Matt 18:21-35 Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren är ett klart budskap för oss: Vi som genom Guds nåd har fått vår stora skuld efterskänkt, bör också efterskänka våra medmänniskor deras små förseelser mot oss. Vi behöver inte le åt Petrus fråga: ”Hur ofta ska jag förlåta?” Det är verkligen […]

Continue reading

Deacon LUKAS KRAUS SJ Homily for 22nd Sunday in Ordinary Time 2023-09-03 Year A: Jeremiah 20:7-9; Ps 63; Romans 12:1-2; Matt 16:21-27 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass) “Evangelium vitae – the Gospel of life is at the heart of Jesus’ message.” – These are the first words of a famous encyclical written by […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 22:a söndagen under året 2023-09-03 Årgång A: Jer 20:7-9; Ps 63; Rom 12:1-2; Matt 16:21-27 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hjälper Jesus oss att förstå Guds vägar som helt annorlunda än de vägar vi människor på egen hand väljer. […]

Continue reading

Kyrkan på klippan

21 sö (A) S:ta Eugenia 2023 08 27    kl 11.00 Matt 16:13-20 P. Klaus. P. Dietz S.J.   Dagens evangelium har två aspekter: en fråga och ett svar, och en utnämning och ett löfte. Båda aspekterna kan beröra oss starkt i vår kristna existens. Låt oss börja med att Jesus frågade: ”Vem anser folk att […]

Continue reading

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for 20th Sunday in Ordinary Time 2023-08-20 Year A: Isaiah 56:1, 6-7; Ps 67; Romans 11:13-15, 29-32; Matthew 15:21-28 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass) Dear sisters and brothers in Christ, Jesus had a specific mission to accomplish during his earthly lifetime: viz., to fulfill the Old Testament prophecies […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 19:e söndagen under året 2023-08-13 Årgång A: 1 Kung 19:9, 11-13; Ps 85; Rom 9:1-5; Matt 14:22-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Att vara ”sökare” betraktas allmänt som något positivt. Och visst, vi människor är skapta för att söka sanningen om Gud […]

Continue reading