Dopförberedelse

Dopet är det sakrament varigenom man upptas i Kyrkans gemenskap, blir Guds barn och får den Helige Ande

Om Du vill att Ditt barn skall döpas, kontakta någon av våra präster eller diakoner i god tid före dopet. Inför ett barns dop är det viktigt med några dopsamtal. Förutom en del praktiska frågor inför själva dopet handlar samtalen också om dopets betydelse för barnet, för föräldrarna, för faddrarna och även för församlingen.

Församlingen erbjuder dessutom en dopförberedelse som är gemensam med andra föräldrar som också vill döpa sitt barn.

Människor som kommer till tro senare i livet och som inte är döpta kan också ta emot dopets sakrament. Förberedelserna för detta dop kallas i Kyrkan med ett gammalt ord för katekumenatet. Katekumenatet sker efter vissa regler och i etapper och tar därför mycket längre tid än barndopsförberedelserna. Upptagning av vuxna i Kyrkan genom dop sker om möjligt i Påsknattens mässa.

Vill Du veta mera om katekumenatet, var god kontakta diakon Anders Wickström, tel: 08-505 80 15 eller anders.wickstrom@sankaeugenia.se

Dop i andra kristna kyrkor är giltiga. Man behöver inte döpas om, när man vill bli katolik.

 

Vuxenkonfirmation

Församlingen erbjuder vuxna katoliker som ännu inte mottagit bekräftelsens sakrament möjlighet att göra det.

Detta sker alltid under våren. För att kunna ta emot sakramentet på ett värdigt sätt behöver man delta i en förberedelsekurs som hålls under fyra kvällar. Dessutom ingår en obligatorisk praktiskt övning. I förberedelsekvällarna är även faddrarna välkomna att delta. Vid den praktiska övningen är faddrarnas närvaro högst önskvärd.

 

Kyrkkaffe

Kyrkkaffet är ett viktigt bidrag till att skapa en äkta gemenskap i församlingen

Så gott som alla söndagar serveras det kyrkkaffe efter högmässan. Det är en grupp frivilliga personer som ställer upp och utan vilka kyrkkaffet inte skulle kunna fungera.

Om du vill hjälpa till med kyrkkaffet under sommaren, anteckna dig på listan som sitter på anslagstavlan på kyrktorget.

 

S:ta Eugenia kyrkoblad

Eugeniabladet ger aktuell information om församlingens verksamhet med tyngdpunkt på områdena gudstjänst, barn, ungdom, äldre, kursverksamhet (Katolskt Forum) och musik. Även Etio-eritreanska missionen, S:ta Ragnhilds kapellförsamling samt gruppen runt den engelska mässan har fasta sidor i tidningen.

Eugeniabladet speglar hela församlingen. I en stor församling som vår bildas grupperingar utifrån ålder, intressen, språk, nationalitet etc. Kyrkobladet vill skildra det mångskiftande livet i församlingen och väcka medlemmarnas intresse för varandras aktiviteter och traditioner. Eugeniabladet är hela församlingens tidning. Den ska vara ett sammanhållande kitt som skapar vi-känsla i hela församlingen.

Eugeniabladet vill ha en öppen, välkomnande attityd mot dem som är nya i församlingen. Tidningen har också en evangeliserande funktion.

Ansvarig utgivare och redaktör : Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

Redaktionssekreterare: Elisabeth Kvist