2

Förtydligande gällande säkert öppethållande i S:ta Eugenia under Pandemin

För att ytterligare motverka trängsel i kyrkan i samband med Jul och mer effektivt genomföra gällande direktiv i stiftet om inga offentliga gudstjänster men öppna möjligheter för kommunionutdelning, sakramental tillbedjan och bikt, gäller tills vidare följande i S:ta Eugenia kyrka:

I. Den som har förkylningssymptom eller bor med någon som är förkyld eller har misstänkt/konstaterad covid-19 får inte vistas i kyrkan.

II. Tvätta händerna, använd handsprit och håll avstånd också i kyrkan. Inta bara de markerade sittplatserna (familjer får sitta tillsammans).

III. Mässorna firas av prästerna som privata mässor för beställda mässintentioner vid överenskomna tider. I förekommande fall medverkar ministrant, lektor och organist/sångare, det senare p g a webbsändningarna som fortsätter av vardagsmässor kl 18 samt söndagar kl 11 och 18. Kommunion enbart för präst och ministrant. Tidigare meddelade andakter genomförs också av präst/diakon som privat andakt.

IV. Den heliga kommunionen delas ut till troende utanför prästernas privata mässor.

V. Enskild bön och tillbedjan uppmuntras i Mariakapellet som är öppet dagligen kl 7-20. För att minska risken för trängsel vid vissa tider hålls också kyrksalen öppen för enskild bön under vardagar kl 17-20 samt söndagar kl 7-13 och kl 16-20.

VI. Sakramental tillbedjan som enskild andakt hålls söndagar, onsdagar och fredagar kl 19-20, dessutom på fredagar kl 17-18.

VI. Ordinarie bikttider gäller som vanligt för vardagar och söndagar, liksom de extrainsatta tiderna för julbikt (se Eugeniabladet) och därutöver söndagar, onsdagar och fredagar kl 19-20.

»Ni skyar regna över jorden, och sänd oss Herren Frälsaren!«

Kh Dominik Terstriep S.J.

Comments(2)

  1. Reply
    Helena says

    Tack till er alla som sprider ljus när vi behöver det mest! Ni som möjliggör att vi kan prisa Herren när det behövs som mest! Tack! Tack! Tack!

  2. Reply
    Jonathan says

    Thank you dear priests for your courage in these difficult times providing the sacraments to the faithful. Your faithful witness is truly appreciated. I spent three months in England this year when the churches were closed and we were abandoned by our priests and Bishops, no sacraments at all. I am truly grateful to be living now in this parish of faithful priests who have not abandoned the sheep but instead do all in their power to feed them. Your faithful witness encourages me, a pitiful sinner, to try and do better. God bless you all for your faithful witness you will surely be rewarded with the crown of righteousness!

Skriv en kommentar

Translate »