1

Mariakapellet öppet fr.o.m. 22 februari

MARIAKAPELLET STÅR ÖPPET
FÖR ENSKILD ANDAKT OCH BÖN

  • Måndag till fredag kl. 7 till kl. 17
  • Lördag kl. 13.30 till kl. 20
  • Söndag kl. 12.30 till kl. 17

OBS! I kapellet får inte vistas flera än åtta personer samtidigt.

Gäller fr.o.m. 22 februari 2021

Comment(1)

  1. Reply
    Monica says

    Thanks be to God!

Post a comment to Monica

Translate »