20190206

 • Ljudfil, hur publicera? Det finns inbyggt stöd för ljud och video för ex. predikan. När ljud-/videofil finns prova att lägga till längre ner på predikan.
  ”Retweets inkluderas från påvens tweets” Mirtha och jag kan inte se att påven gjort några retweets (?)
 • ”Bildgallerier har ibland “fel” förstabild/featured image”. Mirtha och jag gick igenom bildgallerierna och hittade inga fel.
 • La tillbaka den ”translate knapp” för översättning som fanns tidigare. Den hade inaktiverats vid uppgradering av tema.
 • Engelsk text “Save event to calendar” och “All day” i event details översattes.
 • Knappen “spela” används på förstasidan, förvirrar då det inte är ljudfiler. Vi tog bort den sektionen.
 • Nytt menyval under vanliga frågor, formulär för att begära intyg lades till
 • Höjden på aktuellt-område minskades
 • Större typsnitt på “tagline” “Välkommen till..” på förstasidan fixat.
 • Läsbarheten för valt typsnitt för löptext ändrat. Vi valde Times new roman för enhetlighet då det används i Eugeniabladet. (Det är även ett typsnitt som finns på alla plattformar/browsers)
 • Visa hur kommenteringsfunktionen kan tas bort. Jag visade Mirtha hur hon inaktiverar kommentarsfunktionen på sidor/inlägg/predikan.
 • Tog bort menyval under kontakt, katolska kyrkogården, flyttade till katolska länkar
 • Gudstjänsttider lade till “/mass” i menyn
 • Katolsk bokhandel menyvalet togs bort från “det händer”
 • Newmaninstitutet menyval togs bort och lade till beskrivning till redan befintlig länk under Katolska länkar
 • Dagens bibeltext tas bort, länken flyttad till sidan katolska länkar
 • Sammanställning av lösenord bekräftad. Tillägg mailat till Pehr separat.
 • Applikation för att Mirtha ska kunna redigera bilder. Jag visade en applikation som heter Gimp för Mirtha men vi laddade inte hem/installerade det. Jag känner inte till vilken policy ni har kring installation av programvaror på era datorer. Jag har bara erfarenhet av Photoshop och kan egentligen bara rekommendera det.

Restlista

 • Det krävs flera klick för att se veckoblad och/eller eugeniabladet. För att komma tillrätta med det krävs det att startsidan görs om och att inte ex. eugeniabladet publiceras som en händelse. Om startsidan “byggs om” bör ev. “Aktuellt” och “Senaste nytt” slås ihop. Detta bör testas och beslutas innan ändring görs.
 • Större logotyp, vänta på direktiv om vilken bild/logo som ska användas
 • Sökrutan finns inte med i mobil-vyn
 • Hur gör man för att skapa två kolumner på sidan om gudstjänsttider? Det finns inget inbyggt stöd i WordPress för att skapa det. Det finns dock plug-ins man kan använda. Ev. “räcker” det med att översättningsknappen nu finns.
  När översättning aktiveras (via Translate-knappen) blir ibland menyrubrikerna för långa och en radbrytning sker. Det går troligen att styra typsnittsstorleken för de specifika språken.