Hör vi stadens rop om Gud?

Artikel i tidningen Dagen, en dagstidning på kristen grund.  Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för hela samhället och dess individer.

Pater Dominik Terstriep S.J. skriver om hur nya svenskar kan hjälpa oss att återupptäcka det språk som format oss.

PDF :Hör vi stadens rop om Gud