Lyssnande, öppenhet och ledarskap hos den Helige Benedikt

Event details

  • torsdag | 16 februari, 2023
  • 19:00 - 20:00

Lyssnande, öppenhet och ledarskap hos den Helige Benedikt

Moder Katarina OSB och Syster Ingrid OSB från Heliga Hjärtas Kloster i Omberg berättar och ger tankar om och erfarenheter av att leva med Benedikts ordensregel från 500-talet.

Föredraget med frågestund efteråt är en fortsättning av samtalen inom den världsvida synodala processen i katolska kyrkan där gemenskap, delaktighet, mission är ledord för kyrkan, Guds folk som vandrar tillsammans.

Torsdag 16 februari, kl 19, Stora Salen.

PDF-affisch HÄR.