Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum.

S:ta Eugenia församling samarbetar sedan lång tid tillbaka med Newmaninstitutet med kurser och annan programverksamhet.

Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning. Hösten 2010 ackrediterades Newmaninstitutet som högskola efter att regeringen beslutatde att bevilja Newmaninstitutet rättigheter att ge kandidatexamen i teologi.

– Läs mer på Newmaninstitutets hemsida.