Alla Själars dag 2/11-2022

På Alla själars dag samlas vi i S:ta Eugenia för att tacka Gud för de bortgångna och be om försoning. Mellan oss som lever här och dem som lever bortom tidens gräns råder en djup solidaritet.

Välkomna till högmässan med ljusliturgi onsdag 2/11 kl 18:00.