Inga kommentarer

Vigselkurs/Marriage course

”När två människor gifter sig förmedlar de Guds nåd till varandra. Det är alltså inte prästen som meddelar sakramentet utan makarna själva, prästen finns med som representant för kyrkan. Guds nåd, som paret förmedlar till varandra, hjälper och stöder dem i deras liv tillsammans och försäkrar dem om Guds välsignelse över deras äktenskap.”

KPN:
Lördag 25 januari 2020
pdf:  Vi_ska_gifta_oss

Saturday 4th April.
pdf: marriage course april 2020

S:ta Eugenia:
Lördag 21 mars, kl 13.00 – 17.00. Mer information kommer i mitten av februari.

Skriv en kommentar

Translate »