Inga kommentarer

Vigselkurs

”När två människor gifter sig förmedlar de Guds nåd till varandra. Det är alltså inte prästen som meddelar sakramentet utan makarna själva, prästen finns med som representant för kyrkan. Guds nåd, som paret förmedlar till varandra, hjälper och stöder dem i deras liv tillsammans och försäkrar dem om Guds välsignelse över deras äktenskap.”

KPN
ordnar en förberedelse kurs på svenska,
pdf:  Vi_ska_gifta_oss

 

 

Skriv en kommentar

Translate »