– med Pater Peter Hornung SJ

Vår Eugeniakyrka vid Kungsträdgården, invigdes 1982.

Och innan dess? Den första Eugeniakyrkan restes år 1837. Det var det första katolska kyrkbygget efter reformationen. Denna ursprungliga Eugeniakyrka låg på en gata som inte längre finns, Norra Smedjegatan. Den låg ungefär där nu Gallerians gångstråk finns, bara lite högre, på sluttningen mellan Brunkebergstorg och Regeringsgatan. Vill Du veta hur den såg ut? Mycket enkelt: Se dig om vid Sergels torg, utanför höghuset.

Där står en bronsrelief som visar hur kvarteren runt omkring såg ut, innan hela omdaningen på 1960-talet sattes igång. På en smal gata i reliefen finns en kyrka, till hälften upplyft ur husfasaderna. Man ser tydligt kyrkfönstrens speciella form. För att betona att det rör sig om en katolsk kyrka, har konstnären placerat en påvetiara på kyrkans tak. Den idén fick han av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom, som var katolik och i många år en tungviktare i vårt kyrkoråd.

Det finns ett annat ställe där du kan se, hur den gamla kyrkan såg ut. Gå till Stadshuset på Kungsholmen! Utanför entréporten finns två stenreliefer med gamla Stockholmsmotiv. På högra reliefen syns Klara kyrkas torn och Jakobs kyrka. Mellan dem ett högt torn ”Teletornet”. I huset under tornet satt telefonisterna och kopplade samtalen. Detta hus låg mellan Brunkebergstorg och Norra Smedjegatan. Alldeles intill tornet ser man Eugeniakyrkan med sina speciella fönster och sin gavel som kröns av ett kors. Det är det kors som nu finns ovanför klockan på vårt kyrktorg.

Det finns andra ”Eugeniaminnen” i centrala Stockholm. På Drottninggatan 71A finns Reginateatern. Det som ursprungligen var och nu åter är en teater, har under åren 1968-1982 (åren mellan rivningen av den gamla och invigningen av den nya kyrkan) varit Eugeniakyrkan. Men det syns inte. Inte heller syns ett minne av ett katolskt förflutet i Gallerian. Kanske något att tänka på för församlings- och kyrkorådet? Det finns mera på Norrmalm! Gå någon gång på Regeringsgatan och stanna inför hus nr 80. Vilket hus! Gå även runt hörnet Snickarbacken för att se hela det stora huskomplexet. Att det är något speciellt, alldeles tydligt!

På husets fasad finns intressanta ord huggna i sten: ”Anno salutis 1899” och ”Salve”. Vidare ovanför denna text någon slags vapensköld: ”Nisi dominus frustra”. Översatt betyder det: ”I frälsningens år 1899” och ”Var hälsad!” samt högst upp ”Om inte Herren förgäves”. Den sistnämnda texten är ett citat ur psaltarpsalmen 127: ”Om Herren inte bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger på det.” Att läsa dessa ord etthundra år efter det att de huggits i sten är synnerligen tankeväckande.

Varför höggs det in så mycket latin på Regeringsgatan? Jo, här skulle jesuiterna en gång driva ett katolskt gymnasium med egen kyrka. Om detta djärva projekts början och vidare öden kan den intresserade läsa om i Yvonne Maria Werners bok: Världsvid och främmande. Uppsala 1966, s. 138f, 160 ff. Det finns mycket mera att se och tänka på, när man inventerar katolsk historia i Stockholm. Tänk bara på Gamla Stan och Riddarholmen eller Söder! Där finns mycket som är värt en egen framställning.

Läs mer om katolska minnen i Stockholms stad i Pater Hornungs bok ”Strövtåg i det katolska Stockholm”. Finns att köpa i Katolsk bokhandel.