• Registreringsblankett (Svenska)

01 – DH510 Uppgifter till medlemsregistret

  • Ansökan för att bli knuten

Många av dem som kommer till vår församling tillhör den inte rent geografiskt. Är du aktiv i Eugenia, t ex går du i mässan, deltar i någon av våra verksamheter, m.m. Vill du dessutom också ha rösträtt och valbarhet i Eugenia, kan du söka om att bli knuten. Du måste vara registrerad i din geografiska församling då kan du fylla i ansökan.

ansökan för att bli knuten

  • Ansökan om dispens 2019 och framåt

ansokan-dispens-2019-och-framat

  • Ansökan om utträde

04 – DH513 Ansökan om utträde

  • Ansökan om återinträde

08 – DH517 Ansökan om återinträde