Det här är en inledande text som kan beskriva syftet med de olika händelserna. Den kan också berätta lite om bakgrund eller annat viktigt. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ’Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ’lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).asd

Andlig workshop inför fastan

Lördag 17 februari 2018, kl 14- 17.30 i S:ta Eugenia Katolska Församling.     »En bra början är mer än hälften«, säger ett ordspråk. Det är bra att börja en av Kyrkans starkaste tider, fastan, med en tid av reflektion, bön och tystnad. Då är chansen större att vi verkligen...

Continue reading

Tideböner

Tideböner firas regelbundet enligt följande: Vesper onsdagar kl 17.30 Completorium första fredagen i månaden kl 20.45 i samband med att den eukaristiska tillbedjan avslutas. PDF: tideböner_2016-2017

Continue reading

Triduum Paschale

Triduum Paschale Triduum Paschale är de tre dagar som bildar den dramatiska höjdpunkten av Jesu liv: hans död och uppståndelse. De är också höjdpunkten av kyrkoåret.   SKÄRTORSDAGEN är minnesdagen av Jesu sista natt med de tolv lärjungarna. Vid slutet av ”pesach-måltiden” tog han bröd och vin och gav dem...

Continue reading