Nyårsdagen 2021

Nyårsdagen 2021                                        S:ta Eugenia kl 11.00

Det nya året med 365 oanvända, oförbrukade dagar ligger framför oss. Framtiden blir så påfallande på en Nyårsdag. Vad ligger framför oss? Vi vet att vi inte kan kontrollera det som ska komma. Tänk bara på det gångna året som blev så oväntat och häpnadsväckande genom Corona-pandemin.  Nu hoppas vi på lyckligare tider; men vi vet att också det här året kan bli annorlunda än våra förhoppningar. Med osäkerhet, ja rädsla ser vi på detta nya år 2021.

Många som inte tror på Gud och hans välsignelse under det kommande året, tror på någon ”frälsare” som heter vaccin. Visst är det hoppfullt att kunna bromsa eller besegra den hotfulla sjukdomen. Men det finns mycket annat som kan åstadkomma problem eller katastrofer i våra liv, där inget vaccin och ingen vetenskap kan skydda mänskligheten.

Den verkliga makten ligger hos Gud. Kyrkan betonar det på denna Nyårsdag, med tre ord: genom en människa, genom ett uppdrag och genom en välsignelse:

  1. Kyrkan ger oss en människa som är vårt enastående föredöme: Guds Moder Maria. Hon var ingen hjältinna – hon var en enkel människa, en kvinna, en mor. Vi vet att hon fick gå igenom både ljus och mörker – från det ögonblick då ängeln förkunnade Jesu födelse, över händelserna i Betlehem, flykten till Egypten osv, fram till Jesu bittra död på korset. Sedan kom påskmorgo­nens jublande glädje och Pingstdagens upp­brott i Andens kraft.

Maria visste inte vilken väg som låg framför henne. Hon gick sin väg i stor tillit och förtröstan. Hon försökte förstå vad Herren väntade sig av henne och så följde hon Guds ledning – en sann Abrahams dotter, ett trons föredöme. Så skall också vi gå genom året 2021: med stor tillit på att Gud har en värdefull plan med allt som kommer att hända oss och mänskligheten.

  1. Kyrkan ger oss också ett uppdrag: att be och arbeta för freden. Flyktingströmmen markerar tydligt att världen skakas av blodiga konflikter, i Jemen, Etiopien, Nigeria, Afghanistan och på många håll. Korrupta statsmän i många länder och diktatorer i Belarus, Nordkorea osv förtrycker folken. Till detta kommer den globala miljöförstöringen. Följden blir extrem fattigdom. Världen ser mörkt ut. Mänskligheten lider. Fred på jorden tycks endast vara en önskedröm.

Vad kan vi göra, inspirerade av denna böndag för fred? Vi kan be och vi bör alltid be om fred. Låt oss bönfalla Herren att alla goda krafter må åstadkomma fred i denna vår värld, under det här året.

Men bönen för freden inneslutar också att vi själva mer och mer blir fredens människor: i våra privata samtal, i relationer inom familj och släkt, i vår församling, gentemot alla människor. Varenda människa är ju ett Guds barn. Mänskligheten är en enda familj, trots alla konflikter. Vi är därför kallade till att bli försoningens, brobyggandets, toleransens människor.

  1. Kyrkan ger oss också ett löfte på den här dagen. I evangeliet hörde vi att Marias gudomliga barn en vecka efter födelsen blev omskuret och fick namnet Jesus. Enligt judisk tradition blir alla pojkar omskurna på åttonde dagen och så blir medlemmar i Guds förbundsfolk. Så infogades också Jesus i folket Israel genom förbunds­tecknet, omskärelsen.

Han fick då sitt namn, det namn som ängeln redan vid bebådelsen hade nämnt: Jesus, dvs. i Gud är frälsning. Herrens namn står alltså i början av det nya året som ett löfte och en välsignelse. Det är full­bordan av den välsignelse som översteprästen Aron i Gamla testamen­tet högtidligt fick uttala över folket. Vi hörde det i första läsningen. Frälsning, befrielse, frid, Guds beskydd – det löftet ligger i Jesu namn. Med honom, Guds Ord av evighet, får vi det glada budskapet att Gud är med oss, också under detta år som leder historien närmare dess fulländning, till härligheten i himlen.

Det nya året 2021 ligger framför oss. Låt oss börja det med stor tillförsikt. Trots allt mörker är vi i Guds händer. Vi får börja året idag med Guds Moder Maria. Hon kallas ibland för Skyddsmantel-Madonnan därför att vi alla kan vara trygga under vår himmelska moders skyddande mantel, också under detta år 2021.

pater Klaus Dietz S.J.

Skriv en kommentar

Translate »