Kristi kropp och blods högtid

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID (C)
1 Mos 14:18-20; {Ps 110:1-4}; 1 Kor 11:23-26; Luk 9:11b-17

VÄGEN ÄR MÅLET

Kära bröder och systrar i Kristus

Under medeltiden talade man gärna om de skapade tingens återvändande till Gud (reditio creaturarum in deum). Allting utgår från Gud och är på väg tillbaka till Gud. Gud är ”den förste och den siste, början och slutet” för alla ting. (Upp 22:13)

Det gudomliga kretsloppet utgår från Fadern, Han som är den Absoluta möjligheten för allt som kan finnas. Alla ting är på väg tillbaka mot sitt förverkligande i Sonen, som är det Absoluta förverkligandet. Och allt sker i den Helige Ande, som är den Absoluta harmonin mellan Fadern och Sonen.

Alla skapade ting är därför på något sätt ikoner, som talar om Honom, den Levande Guden. Alla ting, och var och en av oss, är Avbilder av den Stora Urbilden, som är Gud själv. En blåsippa, en koltrast, du och jag, utgör var och en på sitt sätt en ändlig oändlighet. Vi är alla unika individer, original, som är omöjliga att kopiera eller upprepa. Och vi är alla på väg mot vårt förverkligande i Gud.

Men samtidigt får vi inte glömma att Gud inte bara har skapat världen. Han har också själv i sitt Eviga Ord för alltid stigit ner i denna värld. Gud har skapat världen för att kunna bli människa i denna värld. Det ouppnåeliga Ljuset har stigit ner i vår värld och kommer därmed aldrig att återvända därifrån.

När vi idag firar Kristi kropps och blods högtid får vi glädja oss åt att den Treenige Guden vill göra oss delaktiga i Sitt eget Liv.

Precis som lärjungarna i nattvardssalen får vi som är på vandring mot vårt livs mål ta emot Kristi kropp, under brödets och vinets gestalt. Han säger till oss: ”Detta bröd är Jag, hela min person. Detta vin, är hela min livskraft. Jag är med er alla dagar till tidens slut under det välsignade brödets och vinets gestalt.”

Vi är Guds folk på vandring genom historien. Vi är förbundna med alla dem som gått före oss och med dem som kommer efter oss. Hela kosmos är en nattvardssal. Vi är på vandring mot vårt mål och vår färdkost är den Heliga eukaristin. Odödlighetens läkemedel, som Ignatius av Antiochia en gång sade.

Och på något sätt är också Vägen, Målet. Jesus säger ju om sig själv att Han är Vägen, Sanningen och Livet. Han som är Sanningen går Vägen tillsammans med oss genom det Liv, som är Han själv.

Jesus Kristus vandrar vägen med oss. Men inte bara det. Genom dopet är vi alla förenade med Honom på det mest innerliga sätt. Därför kunde kyrkofadern Augustinus en gång säga: ”Ta emot, vad ni är: Kristi kropp. Bli vad ni tar emot: Kristi kropp”. Vi tar inte bara emot en gåva, utan också gåvans Givare.

Som grenarna på vinstocken är vi genom Guds nåd införlivade i den Treenige Gudens eget liv. Och efter Guds människoblivande i Jesus från Nasaret är vår pilgrimsfärd genom livet inte bara en vandring mot Målet. VI VANDRAR I MÅLET SJÄLVT.

Jesus Kristus är ju både Vägen och Målet. Och därför är Vägen, Målet. Målet, d.v.s. Kristus, kommer oss till mötes. Som pilgrimer i denna värld har vi redan Målet i vår hand när vi tar emot eukaristins sakrament.

Låt oss tacka den Treenigen Guden som ger sig själv till oss, för att vi, var och en på sitt sätt, skall kunna nå det mål som Gud inbjudit oss till. Låt oss tacka Honom… som blir människa… just nu… i dig… och… i mig.

AMEN
Diakon Anders Wickström

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »