Kristi Föredöme Sön 26-A-2020

27 sö (A)                                        Kristi föredöme                                                       2020-09-27

Begreppet ”Hackordning” är ett gammalt ord. Det härstammar från hönsgårdar där tuppar och hönor kämpar mot varandra för att få de bästa platserna i rangordningen. Detta kan vi också observera i mänskliga sammanhang: i klass­rummen och på arbets­platserna och praktiskt taget i nästan alla gemenskaper.

Men i kristna sammanhang bör Hackordningen inte förekomma! Inför Gud är vi alla bröder och systrar, visserligen med olika begåvningar och olika uppgifter, dock alla är vi Guds älskade barn.

Detta inskärper aposteln Paulus i brevet till de kristna i staden Filippi. Han talar om enighet, om ödmjukhet inför varandra, om att bry sig om de andras bästa. Och han pekar på Kristus Jesus som förebild.

Han citerar en hymn som är äldre än hans brev – vilka är de äldsta delarna i NT. Denna Kristus-hymn som uppenbarligen sjöngs i de kristna församlingarna är ett av de första vittnesbörden om Guds människo­blivande och vår frälsning, om Jesu Kristi natur och sändning. Först en hel generation senare börjar Johannes­evangeliet med samma budskap: ”I begynnelse var Ordet, och Ordet var Gud, och detta Ord blev människa för att rädda oss.” Egentligen är det otroligt att judar med sin absoluta tro på en enda Gud kunde – som kristna – så tidigt formulera inkarnationens mysterium. Att Guds Son (”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud”) ödmjukade sig och blev vanlig människa, oviktig som en slav, lik oss i allt, utom i synd, och att han lydde Faderns vilja intill döden, att han intog den sista och nedersta platsen bland människor, den smärtfulla och skamliga avrättningen på ett kors. Och att Gud Fadern uppväckte honom från döden, insatte honom igen i Guds härlighet och upphöjde honom till universums Herre, så att hela den skapade verkligheten måste böja sina knän i vördnad och tillbedjan.

Kristus-hymnen i Filipperbrevet är alltså av central betydelse för vår tro.

Detta gudomliga föredöme ställer apostel Paulus de kristna i Filippi för ögon: Var ödmjuka och kärleksfulla mot varandra! Då blir ni verkligen Jesu Kristi lärjungar.

Och samma budskap säger Kyrkan genom Paulus också till oss idag: Var ödmjuka och kärleksfulla! Då liknar vi verkligen Jesus Kristus, Guds evige Son.

Post a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »