Den kristna tron

4 Fa -B-21 Predikan

Pater Klaus Dietz S.J.

Predikan för fjärde söndagen i fastan (Laetare), årgång B.

2021-03-14 S:ta Eugenia Katolska kyrka

John 3:16