Father MIKAEL SCHINK S.J. Sermon for the Solemnity of All Saints 1 November 2020, St. Eugenia Catholic Church, Stockholm Matt. 5:1–12   + Dear brothers and sisters in Christ, The solemnity of all saints is a very ancient Christian feast. It probably has its origin in the fact that as the number of martyrs and […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 24:e söndagen under året (A) 2020-09-13, S:ta Eugenia katolska församling Matt 18:21–35, Syr 27:30–28:7   + Kära bröder och systrar i Kristus, ämnet för dagens läsningar är förlåtelse och barmhärtighet. Kungen som efterskänker mannens skuld i Jesu liknelse är en bild för Gud som i sin stora barmhärtighet […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 21:e söndagen under året (A) 2020-08-23, S:ta Eugenia katolska församling Matt 16:13–20   + Kära bröder och systrar i Kristus, för en tio till femton år sedan tog Sveriges unga katoliker tillsammans med Katolska butiken lilla Thérèse i Göteborg fram en populär T-shirt. På framsidan kunde man läsa […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 19:e söndagen under året (A) 2020-08-09, S:ta Eugenia katolska församling Matt 14:22–33   + Kära bröder och systrar i Kristus, berättelsen om Jesus som kommer gående på vattnet mot apostlarnas båt mitt i stormen är nog ett av de mest kända och fascinerande styckena ur evangeliet, förmodligen eftersom […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 16:e söndagen under året (A) 2020-07-19, S:ta Eugenia katolska församling Matt 13:24–30   + Kära bröder och systrar i Kristus, Förra veckan hörde vi i söndagsevangeliet liknelsen om sådden; idag läser vi fortsättningen av Matteusevangeliets trettonde kapitel där Herren berättar liknelsen om ogräset. Medan liknelsen om sådden snarare […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 15:e söndagen under året (A) 2020-07-12, S:ta Eugenia katolska församling Jes 55:10–11; Ps 65:10–14; Rom 8:18–23; Matt 13:1–23   Kära bröder och systrar i Kristus, vi hör i dagens evangelium den välkända liknelsen om sådden. Såningsmannen kan tolkas som en bild för Kristus (Matt 13:3). Att vår Herre […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för den 14:e söndagen under året 2020-07-05, S:ta Eugenia katolska församling Sak 9:9–10; Ps 145:1–2, 8–11, 13b–14; Rom 8:9, 11–13; Matt 11:25–30   + Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör i dagens evangelium Jesus prisa Gud Fadern för att han “har dolt detta för de lärda och kloka […]

Continue reading

Pater MIKAEL SCHINK S.J. Predikan för de heliga apostlarnas Petrus och Paulus högtid 2020-06-29, S:ta Eugenia katolska församling Apg 12:1–11; Ps 34: 2–9; 2 Tim 4:6–8, 17–18; Matt 16:13–19   + Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör i dagens evangelium Jesus fråga: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” (Matt 16:13) Apostlarna rapporterar ivrigt […]

Continue reading