Barmhärtighet

25 sö (A) 2023 09 24 Bromma (9.30) Matt 20:1-16 När eleverna pratar om sin fröken eller sin magister har de olika bedömningar: läraren kan mycket, är sträng, snäll, är rolig, klok osv. Det som tycks vara det viktigaste är väl att han eller hon är rättvis. Läraren ska inte ha några favoriter när betygen […]

Continue reading

FÖRLÅTELSE

24 söndagen (A) 17 september 2023 Matt 18:21-35 Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren är ett klart budskap för oss: Vi som genom Guds nåd har fått vår stora skuld efterskänkt, bör också efterskänka våra medmänniskor deras små förseelser mot oss. Vi behöver inte le åt Petrus fråga: ”Hur ofta ska jag förlåta?” Det är verkligen […]

Continue reading

Kyrkan på klippan

21 sö (A) S:ta Eugenia 2023 08 27    kl 11.00 Matt 16:13-20 P. Klaus. P. Dietz S.J.   Dagens evangelium har två aspekter: en fråga och ett svar, och en utnämning och ett löfte. Båda aspekterna kan beröra oss starkt i vår kristna existens. Låt oss börja med att Jesus frågade: ”Vem anser folk att […]

Continue reading

Den Uppståndne och Kyrkan

Andra påsksöndagen Joh 20: 19-31 S:ta Eugenia kl 11.00 16 april 2023 Den Uppståndne och Kyrkan   1,3 miljarder av världsbefolkningen tillhör Katolska kyrkan. Hur många kulturer, hur många personligheter, hur många helgon och syndare måste finnas i denna den största religionen! Den ursprungliga kristna gemenskapen var endast tolv judiska män, de så kallade apostlarna. […]

Continue reading

Rädslan inför döden?

5 Fa (A) S:ta Eugenia 2023-03-26, högmässan P. Klaus Dietz S.J. Guds eviga Ord har blivit människa. Under Passionstiden kommer vi att starkt bli påminda om detta: att han delade människornas öde intill den bittra döden. Dagens evangelium betonar en positiv sida av honom som människa. Jesus Kristus ville frälsa alla människor. Men han hade […]

Continue reading

Jesus och kvinnan vid brunnen

3-Fa-A Bromma 2023-03-12 kl. 11.00 Joh 4 P. Klaus Dietz S.J. Jesus och kvinnan vid brunnen I onsdags uppmärksammades den Internationella kvinnodagen. Den ska påminna oss om respekt, rättvisa och tack gentemot kvinnor. Vi kristna kan peka på den främsta bland kvinnorna, alla människors föredöme: Jungfru Maria, Guds Moder. Men vi kan också läser i […]

Continue reading

Askonsdagen 2023

Kära systrar och bröder! Fastetidens början heter Askonsdagen. Att ta emot askan på pannan eller huvudet är en mycket stark symbol. I Bibeln har ordet ”askan” samma betydelse som ”jord” eller ”stoft”. Såsom Abraham ödmjukt betonar sin obetydlighet när han säger: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.” […]

Continue reading

Herrens dop

S:ta Eugenia, 2023-01-08 kl. 11.00 P. Klaus Dietz S.J. Matt 3:13-17 De flesta barn och alla vuxna vet när de fyller år. Födelsedagen står också i vårt personnummer. Familjen och vänner brukar gratulera och ordna en fest – ifall man inte glömmer dagen. Om man fyller ”jämnt” blir det en speciell fest. Och vissa födelsedagar […]

Continue reading

God is with us

Fourth Sunday of Advent – A (18th of December 2022) P. Klaus Dietz S.J.   “God-is-with-us!” In the first reading of the book of Isaiah we heard the name Emmanuel, and in the gospel the prophecy is quoted. In the 7th century before Christ, the Jewish king Ahaz was depressed. A huge crowd of enemies […]

Continue reading

Luk 15: Barmhärtighetens liknelser

S:t Eugenia 2022-09-11 kl 11.00 24 sö (C) P. Klaus Dietz   Vi katoliker är nog en blandning av alla möjliga och en hel del omöjliga typer: heliga, syndare och vanligt folk. Kristus har inte bara kallat perfekta människor till sin kyrka. Vi är ju Guds barn, och barn är nästan aldrig perfekta. Men en […]

Continue reading

Heliga Trefaldighetens dag

Heliga Trefaldighetens dag (C) S:ta Eugenia 2022 06 12  kl. 8.00 P. Klaus Dietz S.J. Pontius Pilatus frågade ironiskt Jesus: ”Vad är sanning?” Vi kan med fast tro svara: ”Jesus Kristus är sanning.” Hans ord och hans underbara tecken, hans död och uppståndelse visar sanningen, visar vem Gud är. Under 2.000 år har teologiska debatter […]

Continue reading

Jag och Fadern är ett

4 Påsksöndagen (C) S:ta Eugenia 2022 05 08 Joh 10:27-30 Pater Klaus Dietz S.J.   Vem är Gud? – En svår fråga! Varje människa bär nog med sig en egen bild av Gud. Bilden är präglad av uppfostran, religiösa traditioner, konstnärliga framställningar, egna drömmar och omgivningens kultur – en föreställning som ibland kan vara negativ, […]

Continue reading

Första söndagen i fastan – Andens kraft

1 FaSö (c ) 6 mars 2022, kl 8.00 Dopet i Jordan betydde mycket för Jesus. Han omgavs av Treenighetens gemenskap men han förstod också sin kallelse och livsväg: nedsänkandet i Jordans vatten som antydde undergång och död, samt uppstigandet ur vattnets djup som symboliserade hans uppståndelse och härlighet. Med denna starka upplevelse drog Jesus […]

Continue reading

Älska era fiender!

S:ta Eugenia 2022 02 22, kl 11.00 7 sö (C) p. Klaus Dietz S.J. Luk 6:27-38   Kan man älska Putin? Kan man älska de fanatiska IS-terroristerna? Kan man älska en arbetskollega som hela tiden mobbar en? Kan man älska en släkting som man ständigt har konflikt med? Ibland är Jesu ord svåra att förstå […]

Continue reading

Fjärde adventssöndagen – Ett möte

Fjärde adventssöndagen (C) S:ta Eugenia 2021-12-19 kl. 11.00Luk 1:39-45 p. Klaus Dietz                 ETT MÖTE Under den kommande jultiden möter vi släktingar, vänner och bekanta. Dagens evangelium om Maria och Elisabeth är ett strålande föredöme för dessa möten. Ängeln Gabriel hade just lämnat Guds budskap om Jesu födelse. Av […]

Continue reading