Äktenskap eller inte?    

Fjärde söndagen (B) 1 Kor 7:32-35 När Katarina von Bora gifte sig med Martin Luther började i den västerländska kristenheten traditionen med de evangeliska prästfamiljerna. De har betytt mycket och åstadkommit mycket gott – om man inte frågar Ingmar Bergman… De lutherska teologerna brukar älska Paulus mer än andra författare i bibeln. Men när den […]

Continue reading

1 Advent

St. Eugenia Catholic Church First Sunday in Advent Dec 3, 2023 P. Klaus Dietz S.J. Dear sisters and brothers, Advent is a very special time. The darkness and snow in Sweden invite us to sit in our home, to light candles and to listen to music. For us Christians, it’s a time of expectation and […]

Continue reading

De oförståndiga och kloka flickorna

32 sö (A) Matt 25: 1-13 p. Klaus P. Dietz S.J. S:ta Eugenia Katolska Kyrka Vid slutet av kyrkoåret hör vi texter som talar om det som ska komma: om vårt livs och hela världens slut och om vårt ansvar när vi en gång står inför Guds domstol. I dag berättar Jesus för oss en […]

Continue reading

Det viktigaste budet i lagen

Mästare, v30 sö (A) Matt 22:34-40 S:ta Eugenia, 2023 10 29 kl 11.00 p. Klaus Dietz S.J. En laglärd frågade Jesus: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade omedelbart: ”Kärleken”! Om någon frågade mig: Vad är den främsta lagen i Sveriges rikes lag? Då skulle jag vara svarslös. Faktiskt sökte jag i […]

Continue reading

Barmhärtighet

25 sö (A) 2023 09 24 Bromma (9.30) Matt 20:1-16 När eleverna pratar om sin fröken eller sin magister har de olika bedömningar: läraren kan mycket, är sträng, snäll, är rolig, klok osv. Det som tycks vara det viktigaste är väl att han eller hon är rättvis. Läraren ska inte ha några favoriter när betygen […]

Continue reading

FÖRLÅTELSE

24 söndagen (A) 17 september 2023 Matt 18:21-35 Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren är ett klart budskap för oss: Vi som genom Guds nåd har fått vår stora skuld efterskänkt, bör också efterskänka våra medmänniskor deras små förseelser mot oss. Vi behöver inte le åt Petrus fråga: ”Hur ofta ska jag förlåta?” Det är verkligen […]

Continue reading

Kyrkan på klippan

21 sö (A) S:ta Eugenia 2023 08 27    kl 11.00 Matt 16:13-20 P. Klaus. P. Dietz S.J.   Dagens evangelium har två aspekter: en fråga och ett svar, och en utnämning och ett löfte. Båda aspekterna kan beröra oss starkt i vår kristna existens. Låt oss börja med att Jesus frågade: ”Vem anser folk att […]

Continue reading

Den Uppståndne och Kyrkan

Andra påsksöndagen Joh 20: 19-31 S:ta Eugenia kl 11.00 16 april 2023 Den Uppståndne och Kyrkan   1,3 miljarder av världsbefolkningen tillhör Katolska kyrkan. Hur många kulturer, hur många personligheter, hur många helgon och syndare måste finnas i denna den största religionen! Den ursprungliga kristna gemenskapen var endast tolv judiska män, de så kallade apostlarna. […]

Continue reading

Rädslan inför döden?

5 Fa (A) S:ta Eugenia 2023-03-26, högmässan P. Klaus Dietz S.J. Guds eviga Ord har blivit människa. Under Passionstiden kommer vi att starkt bli påminda om detta: att han delade människornas öde intill den bittra döden. Dagens evangelium betonar en positiv sida av honom som människa. Jesus Kristus ville frälsa alla människor. Men han hade […]

Continue reading

Jesus och kvinnan vid brunnen

3-Fa-A Bromma 2023-03-12 kl. 11.00 Joh 4 P. Klaus Dietz S.J. Jesus och kvinnan vid brunnen I onsdags uppmärksammades den Internationella kvinnodagen. Den ska påminna oss om respekt, rättvisa och tack gentemot kvinnor. Vi kristna kan peka på den främsta bland kvinnorna, alla människors föredöme: Jungfru Maria, Guds Moder. Men vi kan också läser i […]

Continue reading

Askonsdagen 2023

Kära systrar och bröder! Fastetidens början heter Askonsdagen. Att ta emot askan på pannan eller huvudet är en mycket stark symbol. I Bibeln har ordet ”askan” samma betydelse som ”jord” eller ”stoft”. Såsom Abraham ödmjukt betonar sin obetydlighet när han säger: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft.” […]

Continue reading

Herrens dop

S:ta Eugenia, 2023-01-08 kl. 11.00 P. Klaus Dietz S.J. Matt 3:13-17 De flesta barn och alla vuxna vet när de fyller år. Födelsedagen står också i vårt personnummer. Familjen och vänner brukar gratulera och ordna en fest – ifall man inte glömmer dagen. Om man fyller ”jämnt” blir det en speciell fest. Och vissa födelsedagar […]

Continue reading

God is with us

Fourth Sunday of Advent – A (18th of December 2022) P. Klaus Dietz S.J.   “God-is-with-us!” In the first reading of the book of Isaiah we heard the name Emmanuel, and in the gospel the prophecy is quoted. In the 7th century before Christ, the Jewish king Ahaz was depressed. A huge crowd of enemies […]

Continue reading

Luk 15: Barmhärtighetens liknelser

S:t Eugenia 2022-09-11 kl 11.00 24 sö (C) P. Klaus Dietz   Vi katoliker är nog en blandning av alla möjliga och en hel del omöjliga typer: heliga, syndare och vanligt folk. Kristus har inte bara kallat perfekta människor till sin kyrka. Vi är ju Guds barn, och barn är nästan aldrig perfekta. Men en […]

Continue reading

Heliga Trefaldighetens dag

Heliga Trefaldighetens dag (C) S:ta Eugenia 2022 06 12  kl. 8.00 P. Klaus Dietz S.J. Pontius Pilatus frågade ironiskt Jesus: ”Vad är sanning?” Vi kan med fast tro svara: ”Jesus Kristus är sanning.” Hans ord och hans underbara tecken, hans död och uppståndelse visar sanningen, visar vem Gud är. Under 2.000 år har teologiska debatter […]

Continue reading