Barmhärtighet

25 sö (A) 2023 09 24 Bromma (9.30) Matt 20:1-16 När eleverna pratar om sin fröken eller sin magister har de olika bedömningar: läraren kan mycket, är sträng, snäll, är rolig, klok osv. Det som tycks vara det viktigaste är väl att han eller hon är rättvis. Läraren ska inte ha några favoriter när betygen […]

Continue reading

FÖRLÅTELSE

24 söndagen (A) 17 september 2023 Matt 18:21-35 Liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren är ett klart budskap för oss: Vi som genom Guds nåd har fått vår stora skuld efterskänkt, bör också efterskänka våra medmänniskor deras små förseelser mot oss. Vi behöver inte le åt Petrus fråga: ”Hur ofta ska jag förlåta?” Det är verkligen […]

Continue reading

Deacon LUKAS KRAUS SJ Homily for 22nd Sunday in Ordinary Time 2023-09-03 Year A: Jeremiah 20:7-9; Ps 63; Romans 12:1-2; Matt 16:21-27 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass) “Evangelium vitae – the Gospel of life is at the heart of Jesus’ message.” – These are the first words of a famous encyclical written by […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 22:a söndagen under året 2023-09-03 Årgång A: Jer 20:7-9; Ps 63; Rom 12:1-2; Matt 16:21-27 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hjälper Jesus oss att förstå Guds vägar som helt annorlunda än de vägar vi människor på egen hand väljer. […]

Continue reading

Kyrkan på klippan

21 sö (A) S:ta Eugenia 2023 08 27    kl 11.00 Matt 16:13-20 P. Klaus. P. Dietz S.J.   Dagens evangelium har två aspekter: en fråga och ett svar, och en utnämning och ett löfte. Båda aspekterna kan beröra oss starkt i vår kristna existens. Låt oss börja med att Jesus frågade: ”Vem anser folk att […]

Continue reading

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for 20th Sunday in Ordinary Time 2023-08-20 Year A: Isaiah 56:1, 6-7; Ps 67; Romans 11:13-15, 29-32; Matthew 15:21-28 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass) Dear sisters and brothers in Christ, Jesus had a specific mission to accomplish during his earthly lifetime: viz., to fulfill the Old Testament prophecies […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 19:e söndagen under året 2023-08-13 Årgång A: 1 Kung 19:9, 11-13; Ps 85; Rom 9:1-5; Matt 14:22-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Att vara ”sökare” betraktas allmänt som något positivt. Och visst, vi människor är skapta för att söka sanningen om Gud […]

Continue reading

Pater Mikael Schink S.J. Kristi förklaring, årgång A 2023-08-06, S:ta Eugenia katolska församling Matt. 17:1–9 + Kära bröder och systrar i Kristus, Kristi förklaring, hans transfiguration på latin eller metamorfos på grekiska, är en av höjdpunkterna i Herrens liv, eftersom den uppenbarar vem Herren är. Berget, som den äger rum på, är en symbol för […]

Continue reading

S:t Ignatius

S:t Ignatius festmässa i S:ta Eugenia kyrka 31.7.2023 Kära församling! I dag firar kyrkan den helige Ignatius av Loyola. Ignatius helgonförklarades 1622 och hans spiritualitet är också idag en viktig inspirationskälla för många troende världen över. Men vem var Ignatius, förutom att han var jesuitordens grundare? Hur såg hans liv ut? Och vad kan vi […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 14:e söndagen under året 2023-07-09 Årgång A: Sak 9:9-10; Ps 145; Rom 8:9, 11-13; Matt 11:25-30 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08:00-mässan) Kära systrar och bröder i Kristus, När Jesus, som vi hörde, prisar Fadern för vad han har ”uppenbarat … för dem som är som barn”, har han […]

Continue reading

14:e söndagen A-2023 Matt 11:25-30 Förundran och förtroende Det är provocerande. De lärda och kloka, de som är högt ansedda och i vanliga fall intar de främsta platserna, just för dem är det dolt. ”Det”? Jesu hemlighet. Att han är den levande Gudens Son. Att Gud inte förblir på förnämt avstånd till världen utan gör […]

Continue reading

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Tolfte söndagen under året 2023-06-25 Årgång A: Jer 20:10-13; Ps 69; Rom 5:12-15; Matt 10:26-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan) Kära systrar och bröder i Kristus, Under förra århundradet blev det vanligt bland kristna att förneka helvetets existens. Jag minns själv hur en försiktig företrädare för ett protestantiskt […]

Continue reading