Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 24:e söndagen under året – Eugeniadagen 2019-09-15 Årgång C: 2 Mos 32:7-11, 13-14; Ps 95; 1 Tim 1:12-17; Luk 15:1-32 S:ta Ragnhilds katolska kapell, Bromma (11.00-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus,   Det kristna livet handlar inte så mycket om att vi söker Gud som att Gud […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 23:e söndagen under året 2019-09-08 Årgång C: Vish 9:13-18; Ps 90; Filem v. 9-10, 12-17; Luk 14:25-33 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, För 14 år sedan, var författaren och den sekulära humanisten Lena Andersson värd för ett sommarprogram i Sveriges Radio. […]

Läs mer

22 sön (C) 2019

22 sö (C)                                                        S:ta Eugenia 2019 09 01 Luk 14: 1, 7-14 Innan evangelisten återger Jesu liknelse berättar han om en måltid där ”man iakttog honom noga”. Men i själva verket var det Jesus som observerade dem och kommenterade deras beteende. – Jesus ser också på oss och lägger märke till våra svagheter – t.ex. […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 22:a söndagen under året 2019-09-01 Årgång C: Syr 3:17-18, 20, 28-29; Luk 12:49-53 S:ta Ragnhilds katolska kapell, Bromma (09.30-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, Som alla andra riken styrs också Guds rike av lagar. En av de absolut viktigaste presenterar Jesus Kristus, Gud som blivit människa, i […]

Läs mer

21 SÖ C-2019, S:TA EUGENIA, 25 AUGUSTI Luk 13:22-30   Ingen bostadsbrist hos Gud Ja, det är verkligen ett tufft evangelium. Jesu ord har något förbryllande över sig. Många kristna är kanske inte vana vid den hårda tonen: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten.” ”Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare!” ”Där skall […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 20:e söndagen under året 2019-08-18 Årgång C: Jer 38:4-6, 8-10; Ps 40; Heb 12:1-4; Luk 12:49-53 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hörde vi Herren säga att han ska ”tända en eld på jorden” – formuleringen på grekiska, evangeliernas […]

Läs mer

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for 19thSunday in Ordinary Time 2019-08-11 Year C: Wisdom 18:6-9; Ps 34; Hebrews 11:1-2, 8-19; Luke 12:32-48 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass with a Baptism)   Dear sisters and brothers in Christ, With the 18thcentury philosophical movement called “the Enlightenment”, however limited enlightened, and continued with the Atheism […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 19:e söndagen under året 2019-08-11 Årgång C: Vish 18:6-9; Ps 33; Heb 11:1-2, 8-19; Luk 12:32-48 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08.00-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, Vad är tro? Till att börja med att tro på något, att något är sant. En ”trygg förvissning”, enligt vår […]

Läs mer

Träfracken har inga fickor, 18 sön C, 2019

18 sö (C)                                                                         S:ta Eugenia 11.00, 2019 08 04 Luk 12:13-21, Pred 1:2; 2:21-23 ”Träfracken har inga fickor.” ”Träfracken har inga fickor.” Så kunde Jesus ha sagt med ett svenskt ordspråk. Träfracken är en bild för kistan, och den som ligger i kistan har ingenting med sig till evigheten. Är vi döda hjälper det […]

Läs mer

Den barmhärtige samariern

15 sö (C)                                                                                           S:ta Eugenia 14 juli 2019 Luk 10: 25-37                                                DEN BARMHÄRTIGE SAMARIERN Egentligen behövde jag bara säga såsom Jesus: ”Gå du och gör som han!” Då skulle predikan redan vara över, till mångas lättnad. Ändå vill jag i tankar med er göra en liten rundvandring för att sedan komma till samma mål. […]

Läs mer

S:t Petrus o S:t Paulus apostlar

Apostlarna Petrus och Paulus högtid                                29 juni 2019   SPÄNNINGEN INOM KYRKAN Idag högtidlighåller katolikerna världen över den helige Petrus himmelska födelsedag. Men vi ska på lika villkor också celebrera den helige Paulus. Enligt legenden avrättades båda under kejsar Nero på samma dag, Petrus fastspikad på ett upp-och-ner-vänt kors och Paulus genom halshuggning. Båda apostlarna […]

Läs mer

Jag är, Fjärde påsksöndagen C 2019

4 Påsksöndagen (C)                                                        S:ta Ragnhilds kapell kl 11.00 20190512 Joh 10:27-30                                JAG ÄR ”Jag och Fadern är ett.” Jesus talar här om sin innersta enhet med Gud. Han liksom lyfter Trefaldighetens mysterium en aning. Reaktionen hos åhörarna är våldsam: hur kan en människa påstå att hon är helt förenad med Gud? Omöjligt! En […]

Läs mer

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for Palm Sunday 2019-04-14 Luke 19:29-40 (Palm Procession); Isaiah 50:4-7; Ps 22; Philippians 2:6-11; Luke 22:14-23:56 (Passion) St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass)   Dear sisters and brothers in Christ, In the ancient Mediterranean world, palm branches symbolized victory. With the branches today, we praise an upcoming victory. The […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Åttonde söndagen under året 2019-03-03 Årgång C: Syr 27:4-7; Ps 92; 1 Kor 15:54-58; Luk 6:39-45 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm   Kära systrar och bröder i Kristus, I frälsningshistoriens gryning utväljer Gud Israels folk för dess fäders, patriarkernas, tro, och sluter förbund med det. Så förbereder han sitt […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Sjunde söndagen under året 2019-02-24 Årgång C: 1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Ps 103; 1 Kor 15:45-49; Luk 6:27-38 Katolska stiftsgården Marielunds kyrka   Kära systrar och bröder i Kristus, Kärleken är helt central i den judiska lagen, Torahn, som den ende Guden ger till Israels folk för […]

Läs mer

Translate »