Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Sjätte söndagen under året 2020-02-16 Årgång A: Syr 15:15-20; Ps 119; 1 Kor 2:6-10; Matt 5:17-37 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm   Kära systrar och bröder i Kristus, Hur förhåller sig egentligen kristendomen till Moses Lag? Från Aposteln Paulus vet vi att Lagen inte ger frälsning. Men i evangeliet […]

Läs mer

Matt 513-16, 9 feb. 2020

Predikan den 5:e söndagen under året, årgång A, Matt 5:13-16, 2020-02-09, S:ta Eugenia + Kära bröder och systrar i Kristus, I dagens korta evangelietext använder Jesus tre bilder för att åskådliggöra vår kallelse som katolska kristna. Han säger att apostlarna är ”jordens salt” och ”världens ljus”. Den andra liknelsen, ”världens ljus”, illustreras sedan med två […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Kyndelsmässodagen – Herrens frambärande i templet 2020-02-02 Mal 3:1-4; Ps 24; Heb 2:14-18; Luk 2:22-40 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08:00-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, För antikens judendom var Jerusalems tempel världens viktigaste plats. Där bodde Herren mitt i sin skapelse, där kunde människor möta Gud […]

Läs mer

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for Third Sunday in Ordinary Time 2020-01-26 Year A: Isaiah 8:23-9:3; Ps 27; 1 Corinthians 1:10-13, 17; Matthew 4:12-23 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass)   Dear sisters and brothers in Christ, With today’s readings, the Church summarises how God liberates, unites and calls us. The first reading from […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för Tredje söndagen under året 2020-01-26 Årgång A: Jes 9:1-4; Ps 27; 1 Kor 1:10-13, 17; Matt 4:12-23 S:ta Ragnhilds katolska kapell, Bromma (11.00-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus,   Med läsningarna idag vill Kyrkan sammanfatta hur Gud befriar, samlar och kallar oss. I första läsningen ur profeten […]

Läs mer

De kristnas enhet, 2-A-2020

2-A-20                        De kristnas enhet                                    S:ta Eugenia Joh 1:29-34                                                                  2020-01-19 Johannes döparen och Jesus var enligt Lukasevangeliet släktingar. Jesus låter sig döpas av Johannes men Johannes vittnar att Jesus är den viktigare: Jag har sett Anden komma ner från himlen och stanna över honom… Han är Guds utvalde. Senare, när Johannes lärjungar klagar […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för festdagen för Herrens dop 2020-01-12 Årgång A: Jes 42:1-4, 6-7; Ps 29; Apg 10:34-38; Matt 3:13-17 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm   Kära systrar och bröder i Kristus, Jag tror det är ganska vanligt att många idag tänker att man kan vara öppen för ”det andliga”, men att religioner […]

Läs mer

Profeten Jesus – 33C

33 – C – 2019                                                                S:ta Eugenia 11.00        191117 Mal 4:1-2a och Luk 21:5-19 Jesus talar som en av GT:s profeter, som profeten Malaki. När folk pekar med stolthet på sitt praktfulla tempel är Jesus inte alls imponerad. Han ifrågasätter stoltheten: ”Vet ni inte hur bräckliga alla människoverk är? Det kan komma en jordbävning eller […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 33:e söndagen under året 2019-11-17 Årgång C: Mal 4:1-2; Luk 21:5-19 S:ta Ragnhilds katolska kapell, Bromma (09.30-mässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, ”Apokalyps” associeras oftast med ”världens undergång”. Men översatt från grekiska betyder ”apokalyps” att avtäcka – dvs att förklara hur något egentligen hänger ihop. I dagens […]

Läs mer

Father THOMAS IDERGARD SJ Homily for 32nd Sunday in Ordinary Time 2019-11-10 Year C: 2 Maccabees 7:1-2, 9-14; Ps 17 (in Mass: Ps 34);2 Thessalonians 2:16-3:5; Luke 20:27-38 St. Eugenia Catholic Church, Stockholm (English Mass)   Dear sisters and brothers in Christ, Why do we so seldom talk about the bodily resurrection? Do we consider […]

Läs mer

Pater THOMAS IDERGARD SJ Predikan för 30:e söndagen under året 2019-10-27 Årgång C: Syr 35:15-17, 20-22; Ps 34; 2 Tim 4:6-8, 16-18; Luk 18:9-14 S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan)   Kära systrar och bröder i Kristus, Med liknelsen om farisén och tullindrivaren i templet provocerar Jesus ordentligt för att göra sin poäng. Idag associerar […]

Läs mer

Mission – 2019

29 sö (C)                                                                                                  S:ta Eugenia högmässa 2019 10 20 MISSION/EVANGELISATION Idag firar vi den så kallade Missionssöndagen. Kollekten upptas för missionsländerna. Vilka är de? Uganda? Indien? Vietnam? Jag vet inte. Bortsett från flera muslimska länder har de flesta länderna i världen ett större procentantal kristna och fler biskopar är våra nordiska länder. Men vad betyder […]

Läs mer

Translate »