Inga kommentarer

November-avlaten utsträckt till hela månaden

November-avlaten utsträckt till hela månaden

Det Apostoliska penitentiariet i Vatikanen har meddelat nya och pandemianpassade villkor för den avlat som förknippas med Alla själars dag den 2/11.

Avlaten reducerar/befriar helt från det timliga straffet för, dvs botgöring för konsekvensen av, våra synder i skärselden (skulden med risk för ett evigt straff lyfts ju genom förlåtelse i sakramental bikt), som Kyrkan genom Kristus meriter ger alla troende som vill samverka med rätt inre disposition för nåden, manifesterad i vissa handlingar.

Läs mer om avlaten här (vad den är och inte är) eller i texten ur Oremus nedan:

https://www.katolskakyrkan.se/kyrkan-i-sverige/katolska-kyrkan-en-snabbkurs/vaar-tro-fraan-a-till-oe/a-abbot-ad-limina-akt-andlig-kommunion-apostolisk-avlat-avlelse

P g a pandemin, dvs i strävan att undvika trängsel och köer, är den särskilda novemberavlaten 1 – 8/11 utsträckt till hela november månad. Att efter sakramental bikt, mottagande av den Heliga kommunionen, bön för påvens intentioner, och i uppriktig vilja att undvika synd, besöka en kyrkogård och be för de avlidna ger fullständig avlat. Denna kan man nu alltså ta del av under hela månaden.

Den särskilda avlaten för Alla själars dag, med fullständig avlat genom de nyss nämnda allmänna villkoren och därtill besök i en kyrka eller ett kapell och bön av Fader vår och Trosbekännelsen där, gäller i år också för vilken annan valfri dag under hela november.

Har du frågor så tala med din biktfader.

Skriv en kommentar

Translate »