Glädjen att älska (Amoris laetitia)

Uttalande om påvens Franciskus dokument om äktenskap och familjGlädjen att älska (Amoris laetitita)

thumbnail of uttalande fr den Nordiska biskopskonf. möte i Hamburg