Inga kommentarer

Inbjudan till öppet möte: Hur ska vi möta klimatkrisen?

Vi är några församlingsmedlemmar som som vill bjuda in till ett öppet möte om klimatet. Att frågan är akut vet vi alla nu. Vad kan vi som kristna göra? Som samhällsmedborgare? Som världsmedborgare? Låt oss tillsammans utforska handlingsvägar, dela med oss av kunskap till varandra och be!

Alla är varmt välkomna söndagen den 9/12-18 kl 12.30-13.30 (ta med kyrkkaffet!) i Biblioteket, här i Eugenia.

/Louise Agnani, Sofia Rosshagen, Elisabeth Kvist, p Dominik m fl.

Program:

– Kort uppfriskande av fakta (om orsaker, om dagsläget) – Sofia och Louise

– Samtal om handlingsvägar, våra möjligheter, vårt ansvar (ev i smågrupper)

– In plenum: vi samlar ihop vad vi kommit fram till

– Och nu?

Flyer- öppet möte – klimatkrisen  (sprid gärna denna!)

Skriv en kommentar