Katolskt Forums kurser och eveneman är tills vidare inställda;planerade kurser fltyttas till hösten. Enstaka aktiviteter kan förekomma och meddelas separat.

Programverksamheten i S:ta Eugenia församling heter Katolskt Forum – med kurser, föredrag och andra evenemang.

Läs mer på Katolskt Forums sida: Katolskt Forum