UNDERVISNING FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET

Event details

  • måndag | 27 juni, 2022
  • All Day

Undervisningen för låg- och mellanstadiet läsåret 2021/22 inleds 4/9.
Här följer all info om den dagen och datumen för höstterminen m m

Årets undervisning för barn som fr o m denna hösttermin går i åk 2
(dvs är födda åren 2013, 2012, 2011, 2010, och 2009) startar med registrering och föräldramöten lördagen den 4 september 2021 i S:ta Eugenia kyrka.
P g a att vi lever i en viss osäkerhet kring pandemin, uppmanas alla föräldrar för i årskurserna 4-6 att anmäla sig digitalt HÄR senast den 15:e september.


Tider för olika årskurser på registreringsdagen 4/9

Såvida inget annat har meddelats gäller termins- och läsårsstarten följande:

På registreringsdagen 4/9 är endast förälder välkomna till S:ta Eugenia kyrka på Kungsträdgårdsgatan 12 enligt följande schema:

Kl 10:00-10:30                    Registrering för årskurs 2 (elever födda 2013), Övre salen, 1tr entréplanet
Kl 10:00-10:30                    Registrering för årskurs 3 (elever födda 2012), Stora salen, entréplanet

Kl 10:30-11:15                    Föräldramöte för årskurs 2 (elever födda 2013), Övre salen, 1 tr

Kl 10:30-11:15                    Föräldramöte för årskurs 3, Stora salen, entréplanet
Kl 11:15-12:00                    Mässa för alla närvarande

Kl 13:00-14:00                   Registrering för årskurs 4, 5 och 6 (elever födda 2011-2009), Övre salen, 1tr. Föräldrar till barn som går årskurserna 4-6 uppmanas att anmäla barnen digitalt på hemsidan.

 

Vid symptom på förkylning hos elev, förälder eller något hemmavarande syskon måste allihopa stanna hemma. Skicka då istället mail till undertecknad och/eller den årskursansvarige (se nedan) om all information den vägen istället. Vid ev köbildningar på registreringsdagen (in- och utpassering t ex), håll rekommenderat avstånd.

Vad händer vid registreringen och på föräldramötet?

Vi kommer vid registreringen att ta emot/bekräfta ifyllda handlingar (se vidare nedan) och lämna lite info om betalning m m. Vid föräldramötena för åk2 och åk3 direkt i anslutning till årskursens registrering kommer årskursens ansvariga att lämna mer detaljerad information om vad som kommer att gälla under året för sådant som ordning, frånvaro osv.

Vilka lördagar är det undervisning under höstterminen 2021?

Höstterminens undervisningstillfällen är sedan:

Lördag 18 september, lördag 2 oktober, lördag 16 oktober, lördag 13 november, lördag 27 november och lördag 11 december. Vårterminen startar 22 januari. Undervisningstiden kommer för årskurserna 2 och 3 att vara kl 10:00-13:00 och inkluderar mässa. Mässorna är en del av undervisningen i alla stadier och obligatoriska. Vi bjuder på fika/mellanmål kl 11:40 varje lördag. Undervisningstiden för årskurserna 4, 5 och 6 kommer att vara kl 13-15.

 

Vem kontaktar jag och hur för frågor?
För eventuella frågor eller kommentarer går det att kontakta d. Ronny, som är övergripande ansvarig för hela låg- och mellanstadiet, på ronny.elia@sanktaeugenia.se.


Kan vi registrera och få info online efter den 4/9 ifall vi inte kan komma?
Om man inte kan vara med på registreringen 4/9 av något skäl (bortrest/sjukdom) men ändå vill delta i trosundervisningen fr o m den 18/9 – kontakta då d. Ronny eller respektive ansvarig så snart det är möjligt. Det kommer inte vara möjligt att registrera sig som deltagare efter den 15/9 eftersom vi vill ha kontinuitet i de relativt stora grupperna.

 

Välkomna den 4 september och ett nytt läsår!

S:ta Eugenia katolska församling genom
d. Ronny Elia

 

 

Translate »