Två kvällar med Pia Johansson och Fredrik Heiding S.J.

Event details

  • tisdag | 7 maj, 2019 to onsdag | 15 maj, 2019
  • 19:00

HADE JESUS HUMOR? Om skratt, maktkritik, frihet och distans. Tisdag den 7 maj kl 19, Biblioteket.

Kyrkofadern Johannes Chrysostomos (d. 407) hävdar att Jesus aldrig har skrattat, eftersom evangelierna inte berättar om det. Den medeltida teologen Petrus Cantor (d. 1197) påstår däremot att det hör till människans egenart att kunna skratta och då måste Jesus också ha gjort det. Denna typ av frågor dyker också upp i Umberto Ecos roman Rosens namn där en benediktin och en franciskan diskuterar huruvida skämt och humor är förenligt med kristen tro. Hur kan man svara på detta i dag?

HADE JESUS HUND? Vad kan vi lära oss av djurens tillit? Onsdag den 15 maj kl 19, Biblioteket.

Kan vi säga att djuren litar på Gud? Jesus säger om sig själv att han är den gode herden för fåren och en liknelse handlar om det borttappade fåret. Kan vi säga något mer om Jesus relation till djuren? Vad kan vi lära oss av den helige Franciskus av Assisis attityd till djuren?

Skådespelaren Pia Johansson och jesuitpater Fredrik Heiding i samtal om väsentliga, men kanske något förbisedda, kristna teman.

Translate »