Seminarium: Klimatfasta. Tid för offer?

Event details

  • 6 mars, 2019
  • 13:30

Kyrkorna vill förmedla hopp när klimatkrisen hotar att förlama. Samtidigt höjs röster om att vi på allvar måste prata om den skuld och skam vår livsstil för med sig. Är det dags att komplettera det hoppfulla klimatpratet med storord som synd, skuld, förlåtelse, nåd, botgöring och gottgörelse? Är det tid för offer?

Askonsdagen den 6 mars kl 13.30-16, i S:ta Eugenia. Anmälan, sista anmälningsdag den 3 mars: https://www.sensus.se. Kontaktperson: Sofia Rosshagen, katolsktforum@sanktaeugenia.se, 08-505 780 23.

Flyer: Klimatfasta – tid för offer 2019-03-06 INBJUDAN

Medverkande:

Björn Wiman är kulturchef på DN. Under lång tid har hans krönikor handlat om klimathotet. Med oförtruten envishet har han vecka efter vecka belyst krisen från olika perspektiv. 2018 kom boken ”Sent på Jorden, 33 tankar om världens största nyhet” där han har samlat sina krönikor.  Om innehållet skriver han: ”En tanke bakom denna bok är att visa att vi inte är ensamma. Liksom under tidigare stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet är en sådan ödesstund. Det tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle – och att försöka besvara dem så fort och så bra vi kan. Björn talar denna eftermiddag på temat ”Sent på Jorden” och medverkar i panelsamtal. (Foto Jörgen Lund)

 

Sofia Lilly Jönsson är kulturjournalist, musikkritiker p SvD och drev tidigare nättidskriften Evangelium, vars fokus var svenskkyrklig kultur, idé och kritik. Hon har fått pris för att ”som kulturjournalist (ha) återinfört ämnet teologi på kultursidorna och i den offentliga debatten”. När Ett biskopsbrev om klimatet, skriften som författats av Svenska kyrkans biskopar om den SvKs hållning i klimatfrågan kom 2014 kritiserade Sofia Lilly Jönsson brevet som tandlöst: ”När det gäller världen behövs ett skifte av det slag som man brukar kalla för att vända en atlantångare. I kristet språkbruk kallas det en omvändelse. I omvändelsen finns kraft. När kyrkan kompromissar om små steg blir man genast lik politiken, och ointressant. (…) Offerteologi – det är vad vi behöver höra nu. Förkunnelse om att vi inte kan köpa oss ur det här. Vi måste vända om, och lära oss att uppskatta det vi fått av nåd. I försakelsen finns en nåd som bara kan nås via korsets väg.” Sofia talar denna eftermiddag på temat ”Tid för offer” och medverkar i panelsamtal.

 

Lovisa Bergdahl är fil. dr. i pedagogik vid Södertörns högskola. Hon forskar om hållbarhets- och värdegrundsfrågor i relation till skolans fostrans- och demokratiuppdrag och intresserar sig särskilt för värderingsförändringar som påverkar barn och unga. Centrala frågor handlar om religionens nya synlighet i det offentliga rummet, skolans roll i skapandet av gemensamhet, och lärarens roll och ansvar i en tid av auktoritets- och legitimitetskris. När det gäller kristen tro och klimatfrågan rör sig hennes tänkande kring ett feministiskt och mariologiskt perspektiv (läran om Maria) där relationen kvinna – natur och inkarnationsteologi – kosmologi är centrala aspekter. Lovisa respondera denna eftermiddag på Björn och Sofia och medverkar i panelsamtal.

 

Hans Erik Nordin är biskop emeritus i Strängnäs stift, och en av biskoparna bakom Ett biskopsbrev om klimatet https://www.svenskakyrkan.se/biskoparnas-brev-om-klimatet som utgavs av Svenska kyrkan 2014 inför valrörelsen och inför klimatmötet i Paris. När han intervjuades av Dagen och fick frågan: varför är klimatfrågan så viktig för Svenska kyrkan?” löd det självklara svaret: ”Därför att den är viktig för alla människor”.  De sista uppmaningarna i slutet av brevet riktas till FN och världens ledare, samt till kyrkornas ledare: ”Agera skyndsamt och konstruktivt, nu närmast i Paris 2015, så att globala klimatavtal kan träffas som är ambitiösa nog att kunna förhindra en farlig klimatförändring. Sådana avtal bör bygga på en rättvis ansvarsfördelning och vara legalt bindande för alla parter.// Låt oss tillsammans sträva efter att stärka kyrkornas och religionernas bidrag till klimaträttvisa och klimatomställning. Internationell ekumenik och interreligiöst samarbete kan bli till fungerande redskap i detta arbete. Låt oss stödja klimatarbetet på alla nivåer genom dialog med beslutsfattare, gemensamma aktiviteter och ständiga förböner.” Hans Erik responderar på Björn och Sofia och medverkar i panelsamtal.

 

Lena Bergström är pastor och evangelist i Equmniakyrkan, och Lennart Renöfeldt är pastor och handläggare för klimat och hållbarhet i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har inför fastan 2019 en storsatsning på klimatet: http://klimatfasta.nu/. Avstå är verbet. Anställda inom Equmenia klimatfastar, vi andra inbjuds att avstå under fastetiden, att bli del av klimatfastan genom att hashtagga klimatfasta på sociala medier: #klimatfasta och det tillhandahålls material, gröna tips och annat tänkvärt. Lena och Lennart berättar under eftermiddagen mer om Equmenias klimatfasta och svarar på frågor.

 

Harry Månsus är baptistpastor, författare och en av Nordens mest välkända frikyrkoprofiler. Han var initiativtagare till Brommadialogen och Sinnesro, och han har kallats Sveriges första ekoteolog. I Harry Månsus förenas det djupa engagemanget för social rättvisa, miljöfrågor, missbruksproblematik/ AA och dess källor i amerikansk väckelse och i ignatiansk andlighet med vikten av ständig dialog och ”brobygge”.  1983 kom boken Shalom Jord, som trycktes i 12 upplagor, en föregångare till påven klimatencyklika Laudato Sí (2015) https://laudatosi.com/watch. Han har fungerat som etisk rådgivare i behandlingsarbete med missbrukare och som ”vän till AA”. Med paralleller från missbruksbehandling talar han om förnekelse, förändring och befriande andlighet.  Om klimathotet och förnekelsens kraft skriver han i sin senaste bok: ”Därför har vi alla hamnat i alkoholistens svåra belägenhet. Han eller hon kan inte se sig själv i spegeln och andra i ögonen – om de inte psykologiskt förtränger, förnekar och flyr bort från den verklighet som blivit för skrämmande och skuldtyngd. Därför krävs det även för oss fossilberoende – precis som för alkoholisten – allt starkare doser av bedövning, underhållning, kickar och uppskruvat livstempo för att hålla ångesten instängd och ödesfrågorna utanför fokus.” (Gud verkstad är större. Ett liv av brobryggen. 2018) Harry avslutar dagen med en betraktelse över ”Vägen ur förnekelsen”

Moderatorer:

Magnus Myrberg är handläggare för hållbar utveckling, Svenska kyrkan Stockholm stift. Sofia Rosshagen är programansvarig för Katolskt Forum, S:ta Eugenia katolska församling.

Dominik Terstriep S.J. är kyrkoherde i S:ta Eugenia och inleder med att hälsa välkommen till församlingen.

 

Välkomna till en eftermiddag att ta fasta på!

Translate »