Sakramental tillbedjan med completorium på engelska varje söndag kväll

Event details

  • söndag | 22 mars, 2020
  • 19:15

Fr o m söndag 22 mars 2020 och tills vidare genomförs andakt med sakramental tillbedjan i S:ta Eugenia kyrka varje söndag direkt i samband med den engelska mässans avslutning (vid ca 19/19:15). Andakten, som avslutas med att vi ber Kyrkans nattbön, completorium, på engelska, ersätter tills vidare mötena med den engelskspråkiga katolska studentgruppen på söndagskvällar i Café Eugenia. Både studenter och andra är välkomna att tillbringa en kort eller längre stund i tyst tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet. Completorium på engelska beds kl 20:20, vartefter andakten avslutas med Eukaristisk välsignelse vid kl 20:30. Välkommen att be för världen och oss alla i denna prövningens tid.

From Sunday March 22, 2020 and until further noticed, a Sacramental Adoration Service will be held in St. Eugenia church every Sunday, immediately following the English Mass, i.e. around 7pm/7:15pm. This service, ending with the Night prayer of the Church, the Compline, in English, is a replacement for the Sunday meetings with the English speaking Catholic University Student Chaplaincy in Cafe Eugenia. Both students and others are welcome to spend a short or longer stay in silent prayer before the Most Blessed Sacrament in the church. Compline in English will be prayed at 8:20pm and all will be concluded with the Eucharistic blessing at 8:30pm. Welcome to pray for the world and all of us in these times of trial.

Translate »