Carl Otto Werkelid besöker post-bokcirkelsamtal Laudato Si’.

Event details

  • 10 december, 2019
  • 16:45
Carl Otto Werkelid, kulturskribent, tidigare kulturchef SvD och kulturråd i Storbritannien, håller en inledning om påvens miljöencyklika Laudato Si´och om sitt arbete med att översätta den. Därpå gemensamt samtal.
Tid och plats: Den 10 december kl 16.45- 17.55. OBS tiden!! Övre salen.
Alla är välkomna!
Post-bokcirkelsamtal: Laudato Si’: Våren 2019, hölls en bokcirkel om påvens encyklika Laudato Si’. Nu vill vi fördjupa samtalen. Vi tar vid varje tillfälle upp en eller ett par frågor som väcktes av vårt läsande i våras, alltså frågor som rör påvens miljöencyklika Laudato Si’ och vårt ansvar för skapelsen. Den 10/12 – sista träffen, får vi besök av Carl Otto Werkelid, kulturskribent, som översatte encyklikan till svenska.
Samtalen är öppna även för de som inte var med på bokcirkeln. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen. Vi träffas varannan tisdag (jämna) den 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 kl 16.45- 17.55, i Elisabethrummet.
Välkomna!
Translate »