Post-bokcirkelsamtal: Laudato Si’

Event details

  • tisdag | 29 oktober, 2019 to tisdag | 10 december, 2019
  • 16:45
Förra terminen, våren 2019, hölls en bokcirkel om påvens encyklika Laudato Si’. Nu vill vi fördjupa samtalen.
Vi tar vid varje tillfälle upp en eller ett par frågor som väcktes av vårt läsande i våras, alltså frågor som rör påvens miljöencyklika Laudato Si’ och vårt ansvar för skapelsen. Den 10/12 – sista träffen, får vi besök av Carl Otto Werkelid, kulturskribent, som översatte encyklikan till svenska.
Samtalen är öppna även för de som inte var med på bokcirkeln. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen. Vi träffas varannan tisdag (jämna) från den 15 oktober, kl 16.45- 17.55, i Elisabethrummet.
Välkomna!
Translate »