Inbjudan till öppet möte! Hur ska vi möta klimatkrisen?

Event details

  • 9 december, 2018
  • Heldag

Vi är några församlingsmedlemmar som som vill bjuda in till ett öppet möte om klimatet. Att frågan är akut vet vi alla nu. Vad kan vi som kristna göra? Som samhällsmedborgare? Som världsmedborgare? Låt oss tillsammans utforska handlingsvägar, dela med oss av kunskap till varandra och be!

Alla är varmt välkomna söndagen den 9/12-18 kl 12.30-13.30 (ta med kyrkkaffet!) i Biblioteket, här i Eugenia.

/Louise Agnani, Sofia Rosshagen, Elisabeth Kvist, p Dominik m fl.

Glädjande är att Alasdair Skelton, professor och direktor vid Bolin Centre for Climate Research och församlingsmedlem, kommer att presentera fakta. Tack Alasdair!

Program:

– Välkommen – Sofia och Louise

– Kort uppfriskande av fakta (om orsaker, om dagsläget) – Alasdair Skelto

– Samtal om handlingsvägar, våra möjligheter, vårt ansvar (ev i smågrupper)

– In plenum: vi samlar ihop vad vi kommit fram till

– Och nu?

Flyer – sprid gärna! Öppet möte – klimatet (1)

 

Translate »