Kollekterna i Påsk

Event details

  • torsdag | 20 januari, 2022
  • All Day

När gudstjänsterna inte firas utan församlingen p.g.a. corona-situationen kan du bidra till kollekten så här:
When the services are not celebrated without the parish members due to the corona situation, you can  contribute as follow:

Stiftets fasteinsamling (Palmsöndagen) till Caritas i Zimbawe
Använd bg 900-4789 eller swish 9004789. Märk din gåva Fastan 2020
The diocesan Lenten collection (Palm Sunday) to Caritas in Zimbawe
Use bg 900-4789 or swish 9004789. indicate: ”Fastan 2020” or Lent 2020

Påskkollekten till flyktingar i Irak:
Använd pg 479 16 67-1 eller swish 1231051507. Ange ”Påskkollekt”
Easter collection for refugees in Iraq:
Use pg 479 16 67-1 or swish 1231051507. Indicate: ”Påskkollekt” or Easter collection

Övriga gåvor:
Använd på 514 45-5 eller swish 1231051507. Ange ”Gåva”
Other dontations:
Use on 514 45-5 or swish 1231051507. Indicate: ”Gåva” or donation

Translate »