Att åstadkomma förändring – personlig omvändelse eller globala beslut?

Event details

  • måndag | 27 maj, 2019
  • 19:00

Under 2019 står klimatkrisen i fokus för Katolsk Forums program. Vilket ansvar har vi som kristna, Guds medskapare och världsmedborgare? Hur kan vi leva meningsfulla liv i en tid då planetens hela existens är hotad? Hur kan tron vägleda och inspirera oss? Föredrag, bokcirkel, seminarier.

Välkomna till ännu en kväll i serien  ”Att ha ansvar för skapelsen”.

Vi vet att det är bråttom. Men hur räddar vi bäst skapelsen?  Är det genom personlig ”ekologisk omvändelse”? Politiska beslut? Genom lagstiftning? Lobbyism gentemot storfinansen? Civil olydnad? Kunskap, upplysning och utbildning?  Denna kväll möter vi en panel med tre personer som från olika håll verkar för förändring och omställning:

KEVIN NOONE är professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet.

PELLA LARSDOTTER THIEL är koordinator för ”Naturens Rättigheter” i Sverige och ordförande i Omställningsnätverket.

LOUISE AGNANI är cellist och miljöengagerad katolik. Hon leder en bokcirkel om påven Franciskus’ hyllade miljöencyklika ”Lovad vare du” .

Samtalsledare: Sofia Rosshagen

pdf – sprid gärna: Tyngdpunk 2019 Att åstadkomma förändring

 

Translate »