Älska – och gör det du vill.

Event details

  • 20 maj, 2019
  • 19:00

Dominikansyster Sofie Hamring och Annica Parts, lärare, kateket och tonårsbarnsmamma, samtalar utifrån sr Sofies senaste bok. Om unga, kärlek, sexualitet, kvinnor, män, könsnormer, kroppens teologi och katolsk tro. I Biblioteket, måndag den 20 maj kl 19.
Välkomna!

pdf: sr Sofie och Annica P

Mer om kvällen:

Hur är det ställt med vår sexualitet? Hur ser vi på sex och kärlek i dagens samhälle och i kyrkan? Påven Johannes Paulus den II reflekterar över vår sexualitet, kärleken och relationer i det teologiska verk som kallas  ”Kroppens teologi”. I en god, ömsesidig relation samverkar kärlek och sexualitet och blir till ett synligt tecken som ”förmedlar till den synliga världen det mysterium som var fördolt hos Gud från all evighet”.  Detta utmanar både den av kyrkan ofta hävdade uppfattningen att sexualiteten bara är till för fortplantning och den sekulariserade världens syn på sex och kärlek som något som går att skilja åt. Här finns även synen på kvinna och man som skapande för varandra, att de i sina könsskillnader kompletterar varandra – fast kyrkan idag föredrar att tala om ”ömsesidigt beroende”.

Sr Sofie har tidigare skrivit om kroppens teologi i ”Till man och kvinna skapade han dem”. Hon förestår tillsammans med ett lekmannapar hemsidan kroppensteologi.se. Hon håller också kurser i kroppens teologi. Hon kom nyligen ut med boken ”Älska och gör det du vill. Kroppens teologi för ungdomar”.

 

Annica Parts är katolik, lärare, kateket (dvs undervisar i katolska kyrkans ”söndagsskola” för barn och unga) och mamma till tonåringar. Hon intresserar sig för hur kyrkans tro ska förmedlas och gestaltas och bli trovärdig till nästa generation. En sån fråga rör synen på kropp och sexualitet liksom frågor om ansvar och vilja. Hur ska nästa generation vilja leva efter kyrkans lära?

Fotot på omslaget till boken ”Älska och gör det du vill” är en parafras på tv-serien Skam. Det åskådliggör det spänningsfält som finns mellan dagens samhälle och kyrkan. Så, hur ser detta spänningsfält ut? Hur ser samtidens syn på sexualitet, kärlek och relationer faktiskt ut? Vad innebär egentligen kroppens teologi? Är inte kroppens teologi bara ännu en moralism, ännu ett försöka av kyrkan att skaffa sig kontroll över den farliga sexualiteten?  Vad kan samtiden lära av kyrkan och vad kan kyrkan lära av samtiden? Välkomna till ett samtal mellan Annica och sr Sofie där även vi åhörare kommer att inbjudas att delta!

Translate »