Inga kommentarer

Eugeniadagens kollekt – 2020

Till stöd för ”oberörbara” så kallade daliter – i Madurai i Södra Indien

Målet är att ge utbildning till framförallt flickor och kvinnor för att ge dem redskap att bryta fattigdomsspiralen och hjälpa dem att upptäcka sin mänskliga värdighet. Jesuiten Welweit/JW (Jesuitmissionen i Tyskland) vill hjälpa dessa utsatta människor.

I delstaten Tamil Nadu i Södra Indien bedriver JW genom DACA (Dr. Ambedkar Cultural Academy).  Dr. Ambedkar var en förkämpe för daliternas frigörelse och rättigheter. Verksamheten vänder sig särskilt till flickor och kvinnor.

Dalit är en benämning på de grupper i Indien som står utanför hinduismens kastsystem. Dessa personer betraktas som ”oberörbara” eller kastlösa. Kastsystemet är sedan länge officiellt avskaffat i Indien. Men systemet lever ändå kvar i folks medvetande och sedvänjor. Längst ner i hierarkin befinner sig daliterna. Manga av dem lever under fattigdomsgränsen. Barnen är ofta undernärda och läs- och skrivkunnigheten i gruppen är låg.

Ambedkar Cultural Academy (DACA) drivs av jesuitpater Antony Raj sedan 1999. Pater Antony är själv dalit.

Eugeniadagens kollekt går till Jesuitmissionen, för att ge ”kastlösa” flickor och kvinnor i Indien möjlighet till skolutbildning.

Du kan lämna ditt bidrag direkt till församlingens katastrofkontot:
Plusgiro: 479 16 67 -1
Swish: 123 105 15 07
Ange: Daliter

Skriv en kommentar

Translate »