Inga kommentarer

Gemensamma dopgudstjänster/Communal baptismal liturgies

På svenska: 7/11 och 5/12
In English: 17/10 and 19/12.

Barndop i församlingen äger rum i en gemensam dopgudstjänst där flera barn, högst 4, barn döps vid samma tillfälle. Om du är intresserad kontakta pastorsexpeditionen. Varje familj kontaktas sedan av den präst/diakon som ska döpa de barn som är anmälda.

Baptism of young children take place in a communal celebration (max. 4 children). If you are interested, contact the parish-office in order to apply your child.  Afterwards the priest/deacon who celebrates the baptismal liturgy will contact you.

Skriv en kommentar

Translate »