Programverksamheten i S:ta Eugenia – föredrag och kurser

Katolskt Forum är S:ta Eugenias föredrags-och kursverksamhet som initierar och genomför program inom teologi, kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck. Prästerna i Eugenia- församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och utbildning är centralt.

NU LIVESÄNDS MERPARTEN AV KATOLSKT FORUMS FÖREDRAG! Klicka här för livesändning! 

——————————————————

Kontakt: Adressen är
Katolskt Forum/S:ta Eugenia församling
Kungsträdgårdsgatan 12,
111 47 Stockholm

Kommunikations- och Programansvarig: Claudia Hammerich

Epost: claudia.hammerich@sanktaeugenia.se Tel: 08-505 780 23
Facebook: https://www.facebook.com/katolsktforum
Instagram: Katolskt_Forum

Föredrag, Samtal, Kulturarrangemang VÅREN 2023.

Programmet uppdateras kontinuerligt med nya programpunkter så håll utkik här för de senaste uppdateringarna.

30 mars   Den synodala processen i vårt stift – vad fick vi för svar? Hur går vi vidare? Vilka frågor har engagerat? I Sverige och globalt? Och vad händer framöver? Medverkande;Andrés Bernar, biskopsvikarie för evangelisation i Stockholms katolska stift samt Kristina Hellner, kommunikationsansvarig i Stockholms katolska stift. Båda ingår i arbetsgruppen som ansvarar för genomförandet av den synodala processen i stiftet. Stora Salen kl 19-20.

13 april    En kväll om Tolkien. I år är det femtio år sedan J.R.R. Tolkien gick bort. Tolkiens mytologiska bygge, i synnerhet trilogin om maktens ring, har blivit en självklar referenspunkt i populärkulturen. Med sina böcker har Tolkien skapat fängslande berättelser som fortsätter att fascinera, men som också försöker göra det som är mytens främsta uppgift: att säga oss något om hur verkligheten är funtad. I en tid som präglades av alltmer absurda, upplösta och fragmentariska konstnärliga uttryck försökte Tolkien återerövra verkligheten som en sammanhållen och meningsfull helhet. I hans berättelser träder en hel världsbild fram, starkt präglad av författarens kristna och katolska tro. Medverkande: John Sjögren, kulturskribent och författare och jesuitpater Dominik Terstriep. Samtalsledare: Eric Schüldt.
Stora Salen, samtalet pågår mellan 19:00-20:00. Specialerbjudande på tilltugg och dryck hela kvällen.

27 april   Jacques Maritain – liv och verk. Få katolska tänkare under 1900-talet hade så allomfattande ambitioner som Jacques Maritain. Efter en dramatisk konversion som ung tillsammans med sin fru Raïssa föresatte sig Maritain att tolka och förstå sin tids vetenskap och tänkande i ljuset av Thomas av Aquinos filosofi och teologi, förmedlad i den breda thomistiska tanketraditionen. Detta ledde till många böcker inom skilda ämnen, men också till många andra verksamheter, och åtföljdes av många omvärderingar genom åren. Jacques Maritains liv och verk fortsätter än idag att såväl fascinera som inspirera. Medverkande: Erik Åkerlund, studierektor och lektor i  filosofi vid Newmaninstitutet. Stora Salen kl 19-20. Programmet livesänds.

3 maj   Romano Guardini, boksamtal om boken Böneskola, första volymen i den nya serien »veritas katolska klassiker«. Medverkande: jesuitpater Dominik Terstriep. Katolskt Bokhandel, kl 19-20.

11 maj     En kväll om Freud. Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1856-1939) lanserade många av de teorier som idag tas för självklara inom psykologin, så som att drömmar går att tyda, att samtalsterapi kan hjälpa oss att förstå oss själva och att vi ibland har problematiska relationer till våra föräldrar. Freud beskrev också det mänskliga psyket som Detet (drifter) och Överjaget (samvetet och samhällets regler) som Jaget måst navigera mellan. Kan Detet och Jaget läsas ur ett kristet perspektiv som synder och dygder? Hur fungerar ett faderskomplex i ett överfört perspektiv på Kyrkan? Medverkande: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och p Jörg Nies, jesuitpräst. Samtalsledare: Eric Schüldt. Stora Salen i S:ta Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-20:00. Specialerbjudande på tilltugg och dryck under kvällen.

25 maj    Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter. Dagens samhällsdebatt upptas till stor del av en sorts skyttegravskrig mellan stridbara grupperingar. Katolska kyrkans ståndpunkter i moralfrågor blir inte sällan föremål för svepande och hätsk kritik som knappt hinner bemötas innan debatten gått över till nya frågor. Hur kan man stå upp för sin övertygelse och bjuda in till verkliga samtal under sådana villkor? Denna temakväll försöker vi ringa in svårigheterna och möjligheterna att föra ut katolska kyrkans sociallära i dagens samtalsklimat. Medverkande: Charlotta Levay, Civitas idéinstitut och jesuitpater Thomas Idergard. Samtalsledare, Stina Oscarson. Stora Salen kl 19-20. Programmet livesänds.

1 juni      Boklansering av boken En värdig död. Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika per­spektiv – för att uppmärksamma nå­got som är ständigt aktuellt och som berör oss alla.

Medverkande: Sven Almer, moderator, f. Andres Bernar Borda, författare, Benedicta Lindberg, Författare & Generalsekreterare för Respekt, Mikaela Luthman, författare och läkare, diplomerad i palliativ vård, Bernadetta Majerczyj, författare och barnläkare och Anna Minara Ciardi, Redaktör och Förlagschef Veritas.

Ett samarrangemang mellan Respekt, Veritas förlag och Katolskt Forum. Stora Salen kl 19-20.

4 juni       Boksläpp En kort introduktion till frälsning, Dominik Tertriep S.J. Veritas förlag.
Stora Salen i S:ta Eugenia kl 12:15.

KURSER VÅREN 2023

THE “I AM” SAYINGS OF JESUS IN THE GOSPEL OF JOHN
We will focus on the implications of these sayings of Jesus (e.g. ”I am the good shepherd, ”I am the light of the world”) for us in our daily lives. Join us for one or all occasions! 
Seven Sundays: February 12 – March 26.
Time: 17:15 – 17:45. Place: Stora Salen in Saint Eugenia’s Church.  
Facilitators: Anders Hovemyr and members of the congregation.

Katolska kyrkans lära och liv (termin 2/2). En introduktionskurs med jesuitpater Dominik Terstriep. Måndagar udda veckor från 16 januari. Stora Salen i S:ta Eugenia kl.19 – 21 (200 kr).

Filosofisk-teologiska samtal. Rainer Carls S.J. Måndagar udda veckor 16 januari – 27 februari. Obs! I S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg, kl 18.30 (200 kr).

Samtal om dagens evangelium. Klaus Dietz S.J. Torsdagar från 12 januari. Stora Salen kl 11-11.45. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.

Ikonmåleri/Classes in Icon painting. Alexander Deriev. 20-22 januari, 17-19 februari, 17-19 mars, 21-23 april, 19-21 maj. Tider: Fredag 15.00 – 20.00; Lördag 15.00 -21.00 (OBS! 22/4 start 13:30 och 20/5 start 12:00-18:00); Söndag 10.00 – 15.00. Place: ‘Elisabethrummet’ in Saint Eugenia’s Church. Fee: 1700 Skr (including material costs).

Arkiv inspelningar:

9/03 – 2023: Livshistoria & Insikter: Arkimandrit Matthias Grahm OSB, Biskopsvikarie för de orientaliska katolska kyrkorna och kyrkoherde i Marie Bebådelse församling, intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

23/02 – 2023: Den ortodoxa tron i krigets Ukraina. Per-Arne Bodin försöker reflektera och summera ortodox tro i Ukraina under ett år av krig. Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet, han är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.

2/02 – 2023: Katolsk Studiebibel lansering. Medverkande: kardinal Anders Arborelius, Tord Fornberg, docent och huvudredaktör, Emanuel Sennerstrand, bibellärare och författare till kommenterarna, Gösta Hallonsten, professor och granskare, samt Anna Minara Ciardi, teol. dr och förlagschef på Veritas. Det går att beställa boken genom att klicka här.

23/01 – 2023: Livshistoria & insikter: Magnus Persson, präst i Svenska kyrkan intervjuas av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.

12/01 – 2023: Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land. Jesuitpater Thomas Idergard intervjuar Per Ewert, Direktor Claphaminstitutet om hans nya bok.

17/11 – 2022: Gud och andra orsaker. Bokrelease av jesuitpater Ulf Jonsson. Christer Sturmark, författare, förläggare och debattör, intervjuar p. Ulf Johnson om boken.

10/11 – 2022: 1962-årsmässan, en kväll om den gamla och nya liturgin. Jesuitpater Mikael Schink och f. Tobias Unnerstål. Samtalsledare, Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter.

3/11 – 2022: Det religiösa livets materialitet. Om en nunnevåning i barockens Rom. Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

6/10 – 2022: Livshistoria & insikter. Owe Wikström, teolog, författare, psykoterapeut och präst intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

29/9 – 2022: 40 år NYA EUGENIA. Levande minnen av det.  Katolska kyrkor som aldrig blev av. Tre sekler, tre storslagna projekt. Föredrag och samtal med Thomas Magnusson, Svante Helmbaek Tirén, William Wikström samt jesuitpater Dominik Terstriep.

1/9 – 2022: Vänner emellan – Att dela tron i en modern värld. Bokrelease av Ulf Ekman tillsammans med Biskop Anders Arborelius. Det går att beställa boken genom att klicka här.

25/8 – 2022: Låt kroppen tala – Dominikus nio sätt att be. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare jesuitpater Fredrik Heiding och John Sjögren, kulturskribent och författare. Det går att beställa boken genom att klicka här.

19/5 – 2022: Andra Vatikankonciliets början och Johannes XXIII. 2022 markerar 60-årsjubileet av konciliets början, den stora förnyelsen av katolska kyrkan under 1900-talet. Temakväll med Dominik Terstriep S.J. och Örjan Ekman.

19/4 – 2022: Teaterns underbara liv. Katoliker på nationalscenen? Vilka var dom? Fanns det katolska skådespelare? Hans Åke Bergström, med sin 50-åriga erfarenhet som anställd vid Dramaten, kåserar och berättar minnen därifrån.

7/4 – 2022: Fattigdomens ansikten. Från hemlöshet till skönhetsoperationer. Vad är egentligen fattigdom? Med Lena Andersson, George Joseph, Dominik Terstriep S.J. och Daniel Lindberg.  Moderator: Stina Oscarson.

31/3 – 2022: Timmarnas Liturgi. Fader Anders Piltz OP, Lund, presenterar den nya tidegärden på svenska.

17/2 – 2022: Den första rättigheten. Frihet till religion. Frihet från religion. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Jacob Rudenstrand och Paulina Neuding, journalist och jurist.

24/1 – 2022: Livshistoria & insikter: Andreas Holmberg, Svenska kyrkans biskop i Stockholm, intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep i samband med böneveckan för kristen enhet.

13/1 – 2022: Drottning Christina och Jesuiterna i Rom. Föredrag av Martin Olin, forskningschef Nationalmuseum.

9/12 – 2021:  Tro i tider av Corona III: Digital eller kroppslig andlighet. Jesuitpater Dominik Terstriep.

2/12 – 2021: Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Panelsamtal med Ivar Arpi, Carl Rudbeck samt Patricia Lorenzoni. Moderator Stina Oscarson.

18/11 – 2021: Livshistoria & insikter: Peter Halldorf, författare och pastor intervjuas av jesuitpater Dominik Terstriep.

12/11 – 2021: En munks vishet. Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil. Bokpresentation/författarsamtal mellan bokens författare Dominik Terstriep S.J. och John Sjögren,  kulturskribent, kritiker och författare.

11/11 – 2021: Hur sörjan blir sorg – att tämja ensamheten. Stefan Nordström, Teol. kand, leg. psykoterapeut och diakon i katolska kyrkan.

4/11 – 2021: Förföljelse av kristna. Lars Adaktusson, svensk journalist och politiker, ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna, Peter Paulsson, Generalsekreterare Open Doors Sweden. Moderator: Erik Helmerson, Ledarskribent DN.

21/10 – 2021: Kvällstidningsteologi 2010–2020 från populism till pandemi. Boksläpp/författarsamtal mellan Joel Halldorf, Docent i kyrkohistoria och författare och Eric Schüldt, Kulturjournalist och programledare.

30/9 – 2021: I skuggan av brott och straff – vart tog begreppet försoning vägen? Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Jesús Alcalá, journalist och författare, samt Ulrika Fritzson, präst i SvK och doktor i religionsfilosofi. Moderator: Stina Oscarson.

28/9 – 2021: En kort introduktion till vägen till Rom – om nordbors konversion till den katolska kyrkan. Boksläpp/författarsamtal med Yvonne Maria Werner och Dominik Terstriep S.J.

16/9 – 2021: Till de utsattas försvar – om min match i den svenska åsiktskorridoren. Boksläpp med Ruth Nordström. Panelsamtal med Thomas Idergard S.J., Paulina Neuding, Maria Ludvigsson. Moderator: Stina Oscarson.

2/9 – 2021: En kort introduktion till Offer. Mikael Schink S.J. presenterar Clemens Cavallins bok ’En kort introduktion till Offer’.

6/5 – 2021:  Sårbarhetens kraft med Per Arne Dahl, som utkommit med boken Sårbarhetens kraft, och jesuitpater Dominik Terstriep.

29/4 – 2021: Föredrag om jesuiten Petrus Canisius med jesuitpater Dominik Terstriep.

23/3 – 2021: Covidvaccin – svar på etiska frågor. Hur ska vi som kristna se på covid-19-vaccin? – webbinarium med Kardinal Anders Arborelius OCD, Andres Bernar, Katarina Le Blanc, Gustaf Lindgren

11/3 – 2021: ”Påvens ofelbarhet – en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium” – föredrag med Dominik Terstriep S.J.

18/2 – 2021: ”Samtal om Dödshjälp” – Barbro Westerholm, Mikaela Luthman, Erik Helmerson

4/2 – 2021: ”Ekocid – en lag mot storskalig miljöförstörelse”  -Kardinal Arborelius, Pella Thiel, Jonas Ebbesson.

5/11 – 2020: ”En kort introduktion i liturgins tecken”, Anders Piltz – bokpresentation av Dominik Terstriep S.J.

22/10 – 2020: ”Ellen Ammann – en svenska i Bayern” – föredrag och samtal med Klaus Dietz S.J.

15/10 – 2020: ”Boken för dig som en gång ska dö” – Philip de Croy i samtal med Dominik Terstriep S.J.

1/10 – 2020: ”En strävan efter sanning” – Bengt Kristensson Uggla  i samtal med Ulf Jonsson S.J.

17/9 – 2020: ”Kyrkan i farsotens tid​” – Panelsamtal (Kjell Karlsten, Camilla Lif, Dominik Terstriep S.J., Andreas Carlgren)