Katolsk trosundervisning grupp 2-6 hösterminen 2020

På grund av rådande pandemi behöver vi ha ett föräldramöte för alla grupper. Här kommer vi att informera om hur undervisningen kommer att gå till i höst. Inga barn kommer denna gång. Mer info. pdf: Välkomstbrev trosundervisning och trosundervisning 2-6 2020

Läs mer

10 DAGARS IGNATIANSK RETRÄTT (Berget)

Denna reträtt följer den visdom som den spanske 1500-talsmystikern Ignatius av Loyola presenterade i boken Andliga övningar. Vägledare under reträtten är Susanne Carlsson, präst i Svenska & Anglikanska kyrkan, jesuitpater Fredrik Heiding, samt lekmännen Andreas Carlgren och Henrik Ström. Reträtten görs tio dagar som en del av de Andliga övningarna, totalt...

Läs mer

Information for English religious Instruction

Welcome to English Religious Instruction Classes! We in St. Eugenia Catholic Parish are glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ.  We help them mature in their faith, to be committed Christians, understand Church tradition, sacraments and prayers so that they...

Läs mer

Hör vi stadens rop om Gud?

Artikel i tidningen Dagen, en dagstidning på kristen grund.  Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för hela samhället och dess individer. Pater Dominik Terstriep S.J. skriver om hur nya svenskar kan hjälpa oss att återupptäcka det språk...

Läs mer