Andakt i hemmet under passionstiden

P. Klaus har sammanställt en andakt man kan be i hemmet, ensam eller med familjemedlemmar, vänner och grannar. Då många inte kan komma till kyrkan är det viktigt att be tillsammans i hemmen och ansluta sig till kyrkans världsvida bönegemenskap. Ni kan fortsätta leva i och med kyrkan när ni...

Läs mer