Eugeniadagens kollekt – 2020

Till stöd för ”oberörbara” så kallade daliter – i Madurai i Södra Indien Målet är att ge utbildning till framförallt flickor och kvinnor för att ge dem redskap att bryta fattigdomsspiralen och hjälpa dem att upptäcka sin mänskliga värdighet. Jesuiten Welweit/JW (Jesuitmissionen i Tyskland) vill hjälpa dessa utsatta människor. I...

Läs mer