Församlingens bibliotek har fått sitt namn efter den heliga Birgitta. Där finns möjlighet för medlemmar att låna böcker i troslära, kyrkohistoria, religion och livsåskådning, spiritualitet och praktiskt teologi. Det finns också vissa skönlitterära böcker, barn- och ungdomsböcker samt biografier. Även vissa tidskrifter finns tillgängliga.

Biblioteket finns i Lilla Salen vid Kyrktorget och är öppet efter 11-mässan på söndagar, en timme från ca kl 12.15. Vid kyrkliga högtider som Jul och Påsk samt under sommaren är öppettiderna begränsade.