alternativ_ragnhilds

S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 9 500 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt 

MÄSSA – VARDAGAR

Måndag, onsdag, fredag kl 18.00

Tisdag, torsdag kl 11.00

Lördagar kl 11.00

Eukaristisk tillbedjan lördagar kl 9.00-10.45.

Lördagar kl 17 Kaldeiska mässa

MÄSSA – SÖNDAGAR

9.30 familje/undervisningmässa.

11.00 Högmässa

Efter söndagens båda mässor blir det kyrkkaffe i Allmänningen – om det finns frivilliga som anmäler sig för att hjälpa till. Kaffebehållningen går till Kunkujang-projektet skolor och barn i Gambia.

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 08-37 21 66,

pater.carls@gmail.com

Rektor för kaldeiska missionen:Fr Mahir Malko, 070-415 89 06

Systrar:

Sr. Fabiola, 073-763 25 23, e-mejladress: smfabiola@hotmail.com

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma

T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

Övrig verksamhet i S:ta Ragnhild

ROSENKRANS

Onsdag efter kvällsmässan, övriga vardagar kl 16.

EUKARISTISK TILLBEDJAN

Lördag kl 9 – 10.45

BIKT

I samband med gudstjänst eller efter överenskommelse med prästerna. Första fredagen i månaden kl 16.30-18.

BIBELCIRKEL OM MARKUSEVANGELIET

Måndag kl 18.45 – 20.15: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12. Valfritt att komma alla eller enstaka gånger.

TROSUNDERVISNING

För låg- och mellanstadiebarn efter söndagens 9.30-mässa och kyrkkaffet. Höstens tillfällen: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12.

Ansvarig för undervisningen är Elisabet Degen. Nya barn kan anmäla sig till henne. Hon träffas också på söndagarna då hon spelar orgel i mässorna. (08-37 53 54 kvällstid).

Adventsreträtt 2017 “Att söka och finna Gud i allting”

Reträtthållare pater Rainer Carls S.J.

16 november kl 16-20, 17 november kl 16- 20, 18 november kl 9- 11 tillbedjan, kl 11-12 mässa kl 12-16.30. Denna dag finns möjlighet till lunch på Josephinahemmet efter anmälan.  Anmälan ska göra till Hans-Åke Bergström tel.: 08-37 47 72 eller hanske-bergstrm@telia.se

VÄLKOMMEN!

SEA – S:ta Elisabeths Apostolatsgemenskap

En gemenskap av troende som regelbundet träffas och har som målsättning att djupare förverkliga sin kristna kallelse och i handling vittna om verksam kärlek till medmänniskan. Närmare information genom Laszlo Gereben: laszlo.gereben@telia.com

SEA systrar

 

KUNKUJANG-PROJEKTET  Skolprojekt i Gambia

S:ta Ragnhilds kapell är huvudsponsor för en byskola som heter Kunkujang i Gambia i Västafrika. Hela projektet omfattar idag för- och småskolor på den gambiska landsbygden. I centralorten Kunkujang har vi en förskola med fyra klasser. Alla pengar från kyrkkaffet och några av kapellförsamlingens kollekter varje år går till detta projekt.

Mer information projektet och även dess historia finns att läsa på www.kunkujang.se

Elisabethsystrarna inbjuder till BASAR 2017, lördag 25 november kl 11.30-16 och söndag 26 november kl 10.30-16 på Josephinahemmet i Allmänningen.

Behållningen av basaren går till systrars verksamhet med fattiga i Georgien, lunch vård av sjuka i hemmet, utdelning av kläder, etc.

Välkomna!

(vill du hjälpa till kontakta systrarna på tel 08-87 74 89) hela och rena saker mottages, ej kläder.

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.