alternativ_ragnhilds

S:ta Ragnhilds kapellförsamling omfattar stadsdelarna Hässelby, Vällingby, Bromma, Spånga och Mälaröarna. Det är en annexförsamling till S:ta Eugenia församling , som är Sveriges äldsta katolska församling (grundad år 1837) med idag ca 10 100 medlemmar.  S:ta Eugenia kyrka är belägen vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och prästerna tillhör Jesu Sällskap (Jesuitorden).

S:ta Ragnhilds kapellförsamling har ett eget kapellråd som tillsammans med pater Rainer Carls utformar och genomför den verksamhet som kapellförsamlingen har fått i uppdrag.

rainer_ragnhilds

Mässfirande, eukaristisk tillbedjan, Bikt 

MÄSSA – VARDAGAR

Måndag, onsdag, fredag kl 18.00

Tisdag, torsdag kl 11.00

Lördagar kl 11.00

Eukaristisk tillbedjan lördagar kl 9.00-10.45.

Lördagar kl 17 Kaldeiska mässa OBS! kaldeiska mässa firas inte under juli månad.

MÄSSA – SÖNDAGAR

9.30 familje/undervisningmässa.

11.00 Högmässa

Efter söndagens båda mässor blir det kyrkkaffe i Allmänningen – om det finns frivilliga som anmäler sig för att hjälpa till. Kaffebehållningen går till Kunkujang-projektet skolor och barn i Gambia.

 

KONTAKT

Pater Rainer Carls S.J., 08-37 21 66,

pater.carls@gmail.com

Rektor för kaldeiska missionen:Fr Mahir Malko, 070-415 89 06

Systrar:

Sr. Fabiola, 073-763 25 23, e-mejladress: smfabiola@hotmail.com

Systrarna bostad : 08-87 74 89

Adress:
Drachmannsgatan 2,
168 49  Bromma

T-bana: Islandstorget

Stiftelsen Josephinahemmet – ett katolskt äldreboende: www.josephinahemmet.se

Övrig verksamhet i S:ta Ragnhild

ROSENKRANS

Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 16.

Onsdag efter kvällsmässan.

EUKARISTISK TILLBEDJAN

Lördag kl 9 – 10.45

BIKT

I samband med gudstjänst eller efter överenskommelse med präst; dessutom på Jesu Hjärta-fredagen mellan rosenkrans och kvällsmässa kl 16.30 – 18.00.

TROSUNDERVISNING

Höstens undervisning börjar den 2 september efter söndagen 9.30 mässa och kyrkkaffet.
Ansvarig för undervisningen är Elisabet Degen, elisabet.degen@telia.com. Nya barn kan anmäla sig till henne.

Teologisk kurs med temat ”Gud och det onda” börjar den 27 augusti och fortsätter därefter varannan måndag kl 18.45 i Allmänningen.

SEA – S:ta Elisabeths Apostolatsgemenskap

En gemenskap av troende som regelbundet träffas och har som målsättning att djupare förverkliga sin kristna kallelse och i handling vittna om verksam kärlek till medmänniskan. Träffas 1:a lördagen varje månad i kapellet kl 14.00.

Närmare information genom Laszlo Gereben: laszlo.gereben@telia.com

SEA systrar

 

KUNKUJANG-PROJEKTET  Skolprojekt i Gambia

S:ta Ragnhilds kapell är huvudsponsor för en byskola som heter Kunkujang i Gambia i Västafrika. Hela projektet omfattar idag för- och småskolor på den gambiska landsbygden. I centralorten Kunkujang har vi en förskola med fyra klasser. Alla pengar från kyrkkaffet och några av kapellförsamlingens kollekter varje år går till detta projekt.

Mer information projektet och även dess historia finns att läsa på www.kunkujang.se

DEN HELIGA RAGNHILD

Ragnhild levde från år 1075 till år 1120 och var gemål till kung Inge den yngre, som regerade i början av 1100-talet. Deras dotter Kristina var gift med Erik den helige.

Namnet Ragnhild är nordiskt och består av två delar: beslut och strid. Detta kan tolkas som stark i strid och kan tillämpas på Ragnhild som övertygad och energisk kristen kvinna. Ett yttre tecken på det är hennes pilgrimsresa till Rom och Jerusalem.

Enligt de få uppgifter vi har om hennes liv var hon en kristen personlighet med följande karaktärsdrag: En bönens och botens människa, änglalik i sin livsföring, med ett generöst hjärta för alla behövande och ett stort ansvar att utbreda tro och fromhet i sitt herradömesbyar och städer så långt som möjligt åt alla håll. Med uppriktig glädje prydde hon kyrkor och kapell. Därför bär hon också som staty (se bild) i Södertäljes Ragnhildskyrka en modell på sin hand av den första kyrkan, som hon lät uppföra på denna plats.

”Sankta Ragnhild av Tälje ingick i härligheten Kristi år 1120”. Hennes reliker förvarades också efter reformationen i Södertälje kyrka. Ännu 1830 års inventarium omtalar Ragnhildsrelikerna. Troligen har de förintats vid kyrkobranden år 1870. I stadens vapen finns hennes bild kvar  med krona, kors och pilgrimsstav.

Pater Richard Wehner SJ (en av S:ta Eugenia församlings tidigare kyrkoherdar)  har forskat i runstenar och svenska helgon. Han var mån om att Mariasystrarnas sjukhem i Södra Ängby fick namnet S:ta Ragnhilds­hemmet och när hemmet och kapellet lades ner och Josephinahemmet flyttades till Blackeberg, fick dess kapell just namnet Ragnhilds kapell.

Den heliga Ragnhilds minnesdag är den 15 juli.