Till vår församling hör många människor som är äldre och sjuka som inte längre kan komma till kyrkans gudstjänster. De har behov av kyrkans konkreta gemenskap men de har svårt att aktivt delta i församlingens liv.

Församlingen vill försöka hålla kontakt med sina äldre medlemmar och det tydliggörs och samordnas av en anställd tillsammans med volontärer.

Verksamheten består främst i hem- eller sjukhusbesök och telefonsamtal. Församlingen försöker hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård, när så behövs.

Några gånger om året firas en gemensam mässa med lunch efteråt och på sommaren äger en utflykt rum.

Är du katolik, har svårt att komma till kyrkan och önskar kontakt med församlingen?

Mässa för S:ta Eugenias seniorer

Torsdag 24 maj  kl 11 i S:ta Ragnhilds kapell Josephinahemmet

Lunch för 100 kr serveras i Josephinahemmets matsal efter mässan.

Anmälan till pastorsexpeditionen 08-505 780 00 senast måndag 14 maj.

Adress Drachmannsgatan 2 Bromma, T-bana Blackeberg eller Islandstorget.

Varmt välkommen!

Ingegerd Lennartsson2

Kontakta:
Ingegerd Lennartsson, ansvarig för äldreverksamheten i S:ta Eugenia katolska församling.
Telefon: 08-505 780 09.
E-mail: Ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se

För kontakt med präst
Ring till Pastorsexpeditionen:Tel 08-505 780 00 (måndag – fredag kl 9-13)