Till vår församling hör många människor som är äldre och sjuka som inte längre kan komma till kyrkans gudstjänster. De har behov av kyrkans konkreta gemenskap men de har svårt att aktivt delta i församlingens liv.

Församlingen vill försöka hålla kontakt med sina äldre medlemmar och det tydliggörs och samordnas av en anställd tillsammans med volontärer.

Verksamheten består främst i hem- eller sjukhusbesök och telefonsamtal. Församlingen försöker hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård, när så behövs.

Några gånger om året firas en gemensam mässa med lunch efteråt och på sommaren äger en utflykt rum.

Är du katolik, har svårt att komma till kyrkan och önskar kontakt med församlingen?

Utflykt för församlingens seniorer, fredag 11 augusti 

Vi firar mässa i Ulriksdals Slottskapell kl 11. Efter mässan får vi guidning i kapellet. Sedan äter vi lunch i Ulriksdals Wärdhus.

Buss avgår från Josephinahemmet, Drachmannsgatan 2, kl 9.45 och från S:ta Eugenia kyrkan kl 10. Meddela vid anmälan var du önskar stiga på. Buss åker hemåt kl 15 och stannar även vid Josephinahemmet. Färdtjänst för hemresa kan beställas till kl 14.50.

Ange vid anmälan om du kommer med färdtjänst.  Transport ordnas mellan kapellet och Wärdshuset.

Kostnader: Bussresan 100 kr, lunchen 150 kr

Anmälan senast fredag 28 juli till Pastorsexpeditionen: 08-505 780 00.

Antalet platser är begränsat så det är “först till kvarn” som gäller.

Varmt Välkommen!

 

Ingegerd Lennartsson2

Kontakta:
Ingegerd Lennartsson, ansvarig för äldreverksamheten i S:ta Eugenia katolska församling.
Telefon: 08-505 780 09.
E-mail: Ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se

För kontakt med präst
Ring till Pastorsexpeditionen:Tel 08-505 780 00 (måndag – fredag kl 9-13)