gamla_eugenia

När Gustaf III år 1783 beviljade religionsfrihet för katoliker av utländsk härkomst, erbjöds den blygsamma katolska församlingen, ca 200 personer, lokaler i dåvarande Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseet vid Slussen. År 1837 kunde den lilla församlingen flytta till en egen kyrka vid Norra Smedjegatan i centrala Stockholm. Kyrkan är helgad till Sankt Eugenia (Eugénie d’Alsace), en abbedissa (700-735) i klostret Mont Sainte-Odile i Alsace. Det var den första katolska kyrkan som byggdes i Sverige och Norge efter reformationen. Namnet S:ta Eugenia valdes i tacksamhet mot de svenska drottningarna Desideria och Josephina, vilka båda räknade Eugenia bland sina många namn och vilka generöst understödde den ursprungliga S:ta Eugenia kyrka.

År 1860 lagstiftades om religionsfrihet även för svenska medborgare. 1879 bildade tyska jesuiter en kommunitet i Sverige och övertog då bl.a. det pastorala ansvaret för S:ta Eugenia församling. Jesuiterna bor och arbetar än idag i församlingen, där de även ansvarar för en omfattande kursverksamhet samt en bokhandel i församlingens lokaler. De hemlösa åren under 1950-talet beslöt Stockholms stadsfullmäktige att ett stort område av det centrala Stockholm skulle omdanas, däribland Norra Smedjegatan. S:ta Eugenia kyrka revs på 1960-talet och församlingen fick omlokaliseras; en smärtsam process vilken började med rivningsbeslutet 1959 och fortsatte ända fram till 1979, då marken på Kungsträdgårdsgatan 12 äntligen kunde brytas och den nya kyrkan börja byggas Mellan 1968 och 1982 fick församlingen hålla till i tillfälliga lokaler; kyrkan rymdes i en f.d. biograf på Drottninggatan medan jesuiternas bostad och övriga församlingslokaler fanns i ett ruffigt hus snett emot. Det gamla huset på Kungsträdgårdsgatan 12, byggt 1887, skulle bevaras och restaureras.

Den nya kyrkan skulle uppföras på en innergård som omges av stora fastigheter bland vilka två är kulturminnesmärkta. Stora krav ställdes därför på den arkitektoniska och byggnadstekniska utformningen såväl som den pastorala uppgiften. Det behöver knappast sägas, att uppgiften att uppföra en kyrka mitt i Sveriges huvudstad på en plats av stor kulturell betydelse krävde en väldig insats från församlingen under en följd av år. Den nya kyrkan invigdes av stiftets biskop år 1982 och reliker av den heliga Eugenia och även av den helige Ansgar, ansvarig för den första kristna missionen i Sverige år 892, murades in i altaret.

kyrkan_drottninggatan

 

Den nya kyrkan

Arkitektoniskt försöker den nya kyrkan på Kungsträdgårdsgatan svara mot de behov och det ansvar som en nutida katolsk gemenskap konfronteras med i en modern storstad. Sett från Kungsträdgården uppfattas inte huset omedelbart som en katolsk kyrka inte ens som en gudstjänstlokal, men det förgyllda korset (som härstammar från kyrkan på Norra Smedjegatan) ovanför entrén, den katolska bokhandelns skyltfönster och läsesalen, välkomnar även besökare som inte känner till kyrkan innanför. Det är först efter att ha passerat entrén och kommit in på det inbyggda kyrkotorget som man börjar förstå djupet och avsikten med byggnadens konstruktion. Dagsljuset flödar in ovanför en rund, porlande brunn som bärs upp av ett betongkors; en stimulerande vilopunkt för besökaren. På kyrktorget hinner man “pusta ut” innan man passerar dörrarna till själva kyrkan och till Mariakapellet, vilket ligger i kyrkorummets högra del, eller till någon av rummen runtom, vilka används för olika aktiviteter i församlingen.

nya_kyrkan

 

Församlingen idag

Under de senast femtio åren har S:ta Eugenia vuxit från ca 1 200 församlingsbor till nära 9950 (2016). I dag utgör församlingen omkring 1,5 % av den geografiska befolkningen i ett område som sträcker sig norrut från Gamla Stan och omfattar Stockholms norra och västra förorter. I snitt deltar 2 000 människor i någon av söndagsmässorna inom församlingens distrikt, av vilka ca 1000 besöker de svensk-språkiga mässorna i själva S:ta Eugenia.

Mässor firas även på engelska, gheez, spanska och arabiska. Mässor firas på sammanlagt nio platser inom den geografiska församlingen. Eftersom de flesta församlingsmedlemmar är invandrare eller invandrarbarn från fler än 80 länder, är församlingslivet kulturellt rikt och mångfacetterat och utgör ofta en viktig aspekt i människors assimilation i det nya hemlandet.

Tillsammans med systrar tillhörande Mariasystrarnas kongregation från Osnabrück i Tyskland, vilka hade varit aktiva i S:ta Eugenia sedan 1951, och en växande skara aktiva lekmän, bär jesuiterna fortfarande det primära pastorala ansvaret för församlingen. Med det centrala läget i Sveriges huvudstad har S:ta Eugenia blivit en andlig oas.

Mariasystrarna abetade i S:ta Eugenia i nästan 65 år. Mariasystrarna sådde mycket och mycket har grott och burit frukt. Församlingen avtackade syster Elisabet och syster Margret i högmässan den 10 januari 2015. Från och med 1 mars 2015 kom en ny gemenskap att finnas i S:ta Eugenia: Döttrar av Maria Barmhärtighetens Moder (DMBM). Gemenskapen grundade 1961 i Nigeria. Systrarna kommer att fortsätta sin verksamhet inom den afrikanska missionen. Dessutom tar de framöver pastoral ansvar för församlingens trosundervisning till engelsktalande barn och ungdomar.

Katolsk Historisk Förening i Sverige

Gå med i Katolsk Historisk Förening i Sverige! Föreningen anordnar en rad intressanta föredrag och arrangemang i Lund, Örebro, Göteborg och Stockholm. Föreningen ger också ut medlemsbladet “Arv och minne”.