Gemenskap i Kristet Liv (GKL) är en världsvid andlig gemenskap för lekfolk i den katolska kyrkan. Gemenskapens källa är Ignatius av Loyolas andliga övningar. Medlemmarna är män och kvinnor i alla åldrar och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund.

Medlemmarna i GKL vill ta sin tro på allvar och försöker förverkliga den i vardagen som enskilda eller i sina familjer. Man träffas regelbundet i smågrupper för att utbyta erfarenheter och stödja varandra på var och ens personliga vandring. Medlemmarna försöker tillsammans upptäcka Guds agerande i var och ens vardagsliv och eftersträvar att fatta beslut och handla med den helige Andes hjälp.

GKLs rötter ligger 400 år tillbaka i tiden då jesuiter började grunda lekmannagrupper, vars medlemmar ville leva med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas spiritualitet. Ännu idag stöttar jesuitorden GKL.

I Sverige startades GKL år 2013. Det finns f n sju grupper i Stockholm med S:ta Eugenia som bas.

 

Är du intresserad av att veta mer om GKL och kanske bli medlem? Vänd dig då till Andreas Carlgren (andreas.carlgren@newman.se) eller p. Domink Terstriep S. J. (dominik.terstriep@jesuiten.org).