No comments yet

Församlingskväll – församlingsmöte

Vart går S:ta Eugenia? Den frågan har prästerna, de anställda, pastoral- och ekonomiråden samt olika grupper, församlingsmedlemmar och -vänner talat mycket om.

Hur kan vi som församling idag förmedla Kristi budskap i och för vår tid? Hur vi försökt göra det under 2017 ska redovisas på församlingsmötet. Hur vi under kommande år tänker göra ska diskuteras med utgångspunkt i ett anförande av kyrkoherden.

Alla församlingsmedlemmar och -vänner hälsas välkomna till en kväll med diskussioner, förtäring och trevlig samvaro. Fredag 27 april kl 19 i Stora salen.

Bilagor:

Kallelse_Forsamlingsmote_2018

Dagordn_Forsamlingsmote_2018

Arsbokslut_ 2017

Revisionsberattelse_2017

Fortroenderevisorns_berattelse_2017

Verksamhetsberättelse 2017

Post a comment

Translate »