Heldagsseminarium: Vägar till befrielse

Event details

  • 19 oktober, 2018
  • 09:00

FREDAG 19 OKTOBER
S:ta Eugenia kyrka
Hur berikar The Great Awakening, Ignatiansk andlighet och AA:s tolv steg Norden idag?
9.00-12.30 Harry Månsus: The Great Awakening med socialt patos – om inflytandet på Nathan Söderblom, Frank Buchman, Bill Wilson och Frank Mangs. Bokrelease!
Tre röster presenterar Hopp i Järva, ett projekt inom Initiatives of Change.
Pater Rainer Carls: Hur kan Ignatius hjälpa oss att urskilja Guds plan med våra liv?
13.45-16.30 Ulf Lindgren (Stockholms stift) och Anna-Karin Hammar (Uppsala stift): Inspirationen från Ignatius Andliga Övningar i Svenska kyrkan.
Ninna Edgardh (Uppsala universitet): 25 år av tolvstegs-inspirerade sinnesrogudstjänster.
Eva Cronsioe (Svenska Kyrkan) och Torbjörn Freij (Celebrate Recovery): Där vägarna möts – hur kan sinnesrogudstjänster och ignatiansk andlighet berika varandra? Ett avslutande samtal där konferensdeltagarna deltar.

Ingen avgift men var och en står för sin fika & lunch.
Anmälan till katolsktforum@sanktaeugenia.se – några få platser kvar!

Translate »