Bokpresentation: Skrift och tradition – om katolsk bibeltolkning.